Småbrosjyrer fra Rød Ungdom

Rød Ungdom har til tider gitt ut ei rekke småbrosjyrer og annet trykt materiale i forbindelse med kampanjer og arrangementer. Her gjengir vi noe av det. En del er produsert etter at AKP og RV blei nedlagt og Rødt overtok som moderorganisasjon. Sånn sett ligger det utafor dette nettstedets egentlige ramme, men det er så stilig stæsj at vi tar det med likevel. Dessverre er lite av materialet datert.

Klikk på bildene for å få opp brosjyren i pdf-format.

Mer stoff fra SUF og RU


For sosialismen (1982) Rød Ungdom: For sosialismen – mot kapitalismen
Framtida er fantastisk! Framtida er fantastisk
Dagens test: Sannsynlighetsberegning
Bli med i Rød Ungdom (1976) Bli med i Rød Ungdom!
(fyldig vervebrosjyre)
Du tar regninga? Du tar regninga?
Hvem tjener på at storselskapene får drive skolen? ... at fritida di er en vare? ... at shopping er unge jenters favoritthobby? ... at elever bruker tusenvis av kroner hvert år på skolemateriell?

Vil du velge sjefen selv?

Vil du velge sjefen selv?

Vil du velge sjefen selv?

Vil du velge sjefen selv?
Tre brosjyrer fra en kampanje om arbeidermakt
Hva tror du egentlig de gjør på børsen? Hva tror du egentlig de gjør på børsen
(om kapitalisme og om seksuelle overgrep)
Den som venter på noe godt Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves
(om miljøpolitikk og om rasisme)
Flere kriger enn Eirik Blodøks På ti år har norske politikere sendt oss i flere kriger enn Eirik Blodøks
(om krig og om lekser)
Leksefri skole Ikke alt du lærer på skolen er sant –
vi vil ha leksefri skole
Hauk eller due? Hauk eller due? Det handler om å velge side
Gratis skolebøker Til Clemet fra Rød Ungdom:
Gi oss gratis skolebøker ellers tar vi deg!
Elevgerilja.no Noen snakker om det
Rød Ungdom bryter loven for å følge loven
Elevgerilja.no
Likelønn nå! Likelønn nå!
Vi krever lik lønn uavhengig av kjønn!
Sommerleir Rød Ungdoms sommerleir 25.–30. juli
Sommerleir RUs sommerleir
Bøllekurs Bøllekurs
For deg som har større drømmer enn å bli prinsesse
Feminismefestival 2009 Kom på Rød Ungdoms feminismefestival 2009
Alternativ fredspriskonsert Alternativ fredspriskonsert mot krig
Sommerleir 2003 Rød Ungdoms sommerleir 2003
Monkey Business De kaller det krig mot terror
Vi kaller det monkey business
Slipp Maria Amelie fri Postkort: Slipp Maria Amelie fri
La asylsøkere jobbe Postkort: La asylsøkere jobbe
Sommerleir Postkort: Kom på sommerleir!
Sommerleir 2008

Det finnes bedre ting å gjøre i sommer ...
Rød Ungdoms sommerleir 2008

Griser kan fly Klart Clemet er på din side. Og griser kan fly
Demokratiet stopper her Klistremerke: Demokratiet stopper her. Vi vil utvide det.
Vil du velge sjefen din selv?
Skolen stopper her Klistremerke: Skolen stopper her. Vi vil ha leksefri skole
Sommerleir Klistremerke: Sommerleir
Mamma fortjener likelønn Tatoveringsmerke: Mamma fortjener likelønn

Siste oppdatering: 11. april 2015

Mer stoff fra SUF og RU ||| Arkivprosjektets forside