Tjen folket

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene i pdf-format.

De første bladene kom ut rundt årsskiftet 1968–69 og presenterte «venstrefløyens synspunkter på SFs teori og praksis». Da det året etter kom til et brudd i SF, blei TF «organ for de sosialistiske arbeids- og studiegrupper» og seinere for «marxist-leninistiske arbeids- og studiegrupper» (MLG). Fra 1973 var det medlemsblad for AKP(m-l). Det hadde heile tida preg av å være et internt blad, men hadde i begynnelsen pris på forsida og blei nok brukt som vervepublikasjon overfor nærstående kamerater.

Framstillingsmåten varierer sterkt, likeså trykkvaliteten. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er imidlertid noe variabel. Enkelte sider er av samme grunn lagt inn bare som bilde.

Nummerering av bladene er gjort på ymse vis, noe som gjør at det er vanskelig å si hvor komplett det utlagte materialet er. (Tidfesting er også problematisk en del ganger.) Det har også tidvis vært mange vedlegg til bladet. Også her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Årgangene

Vi har lagt ut det vi har fått tak på, men nummereringa tyder på at noen få blader mangler.

Til og med 1971 ||| 1972 ||| 1973 ||| 1974 ||| 1975 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 ||| 1980 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1987 ||| 1988