Tjen folket 1974

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1974 i pdf-format. Denne årgangen har alle utgavene betegnelsen «diskusjonsblad for AKP(m-l)».

Tjen folket nr 2, 1974 Tjen folket nr 4, 1974 Tjen folket nr 6, 1974 Tjen folket nr 10, 1974 Tjen folket nr 11, 1974

Trykkvaliteten varierer en god del. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er nokså variabel. Enkelte sider kan av samme grunn være lagt inn bare som bilde. Nummerering av bladene er gjort dels med tall, dels med måned; vi antar at lista nedafor er komplett for denne årgangen. Det har tidvis vært en del vedlegg til bladet. Her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Januar | Planekstra | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Faglig ekstra | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket januar 1974

Tjen folket ekstranummer

Tjen folket februar, nr 2, 1974

Tjen folket mars, nr 3, 1974

Tjen folket april, nr 4, 1974

Tjen folket mai, nr 5, 1974

Tjen folket juni, nr 6, 1974

Tjen folket – arbeidsnotat til sommerleirdiskusjonene 1974 om faglig politikk

Tjen folket nr 7 og 8, 1974

Tjen folket september, nr 9, 1974

Tjen folket oktober, nr 10, 1974

Tjen folket desember, nr 11, 1974