Tjen folket 1973

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1973 i pdf-format.

Tjen folket nr 1, 1973 Tjen folket nr 2, 1973 Tjen folket nr 3, 1973 Tjen folket nr 4, 1973 Tjen folket nr 5, 1973

Trykkvaliteten varierer en god del. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er ganske variabel. Enkelte sider kan av samme grunn være lagt inn bare som bilde.Nummerering av bladene er gjort på ymse vis, noe som gjør at det er vanskelig å si hvor komplett det utlagte materialet er. Det har tidvis vært vedlegg til bladet. Også her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Nr 1 | Bilag til nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Unummererte blader | Desember

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket nr 1, 1973 – Diskusjonsblad for MLG

Tjen folket, bilag til nr 1, 1973 MLG

Tjen folket nr 2, 1973 – Diskusjonsblad for MLG

Tjen folket nr 3, 1973 – Diskusjonsblad for AKP(m-l)

Tjen folket nr 4, 1973 – Diskusjonsblad for AKP(m-l)

Tjen folket nr 5, 1973 – Diskusjonsblad for AKP(m-l)

Tjen folket nr 6, 1973 – Diskusjonsblad for AKP(m-l)

Udaterte utgaver

Tjen folket (sannsynlig første udaterte)

Tjen folket (sannsynlig andre udaterte) – Diskusjonsblad for AKP(m-l)

Tjen folket (sannsynlig tredje udaterte) – Diskusjonsblad for AKP(m-l)

Tjen folket desember 1973 – Diskusjonsblad for AKP(m-l)