Tjen folket 1972

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1972 i pdf-format.

Tjen folket nr 2, 1972 Tjen folket nr 3, 1972 Tjen folket nr 6, 1972 Tjen folket nr 8, 1972

Trykkvaliteten varierer en god del. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er ganske variabel. Enkelte sider kan av samme grunn være lagt inn bare som bilde. Bladene i denne årgangen er løpende nummerert fra 1 til 8. Vi mener detter er komplett. I tillegg kommer en del ekstranummer og vedlegg til bladet. Her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Nr 1 | Nr 2 | Ekstra EEC | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Ekstra programutkast

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket nr 1, 1972

Tjen folket nr 2, 1972 – Medlemsblad for MLG

Tjen folket mars 1972 – Spesialnummer om kampen mot EEC

Tjen folket nr. 3, 1972 – Diskusjonsblad for MLG

Tjen folket nr. 4, 1972 – Diskusjonsblad for MLG

Tjen folket nr. 5, 1972 – Diskusjonsblad for MLG

Tjen folket nr. 6, 1972 – Diskusjonsblad for MLG

Tjen folket nr. 7, 1972 – Diskusjonsblad for MLG

Tjen folket nr. 8, 1972 – Diskusjonsblad for MLG

Tjen folket spesialnummer 1972 – Diskusjonsblad for MLG