Tjen folket 1968–1971

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for perioden 1968–1971 i pdf-format.

Tjen folket 1968 Tjen folket 1969 Tjen folket 1969 Tjen folket 1971

Framstillingsmåten varierer, likeså trykkvaliteten. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er nokså variabel. Enkelte sider er av samme grunn lagt inn bare som bilde.Nummerering av bladene er gjort på ymse vis, noe som gjør at det er vanskelig å si hvor komplett det utlagte materialet er. Det har også tidvis vært mange vedlegg til bladet. Også her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

nr 1, 1968 | nr 2, 1969 | nr 1, årg 1 | nr 2, årg 1 | nr 1, årg 2 | nr 2, årg 2 | nr 3, 1970 | nr 4, 1970 |
1971: nr 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | ekstra om uravstemning | nr 7 | nr 8 | ekstra om EEC

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket nr 1, desember 1968 – en kritikk av SFs politikk

Tjen folket nr 2, januar 1969

Tjen folket årgang 1, nr. 1 – Organ for de sosialistiske arbeids- og studiegruppene

Tjen folket årgang 1, nr. 2 – Organ for de sosialistiske arbeids- og studiegruppene

Tjen folket årgang 2, nr. 1

Tjen folket årgang 2, nr. 2 – Organ for de sosialistiske arbeids- og studiegruppene

Tjen folket nr. 3, 1970 – Organ for marxist-leninistiske arbeids- og studiegrupper (ML-gruppene)

Tjen folket nr. 4, 1970 – Medlemsblad for marxist-leninistiske arbeids- og studiegrupper (ML-gruppene)

Tjen folket nr. 1, 1971 – Medlemsblad for marxist-leninistiske arbeids- og studiegrupper (m-l-gruppene)

Tjen folket nr. 2, 1971

Tjen folket nr. 3, 1971

Tjen folket nr. 4, 1971

Tjen folket nr. 5, 1971 – Medlemsblad for MLG

Tjen folket nr. 6, 1971 – Medlemsblad for MLG

Tjen folket og Boljevik, ekstranummer oktober

Tjen folket nr. 7, 1971 – Medlemsblad for MLG

Tjen folket nr. 8, 1971 – Medlemsblad for MLG

Tjen folket ekstranummer om EEC-kampen, november 1971 – Medlemsblad for MLG