Studiebøker fra 1960- og 70-tallet

Studier var en viktig del av AKPs virksomhet, og det blei gitt ut ei rekke studiebøker og -hefter, både generelle (for eksempel til studiesirkler) og på mer spesialiserte felt. Her vil vi etter hvert legge ut pdf-versjoner av slikt materiale fra 1960- og 1970-tallet.

Generelle studiesirkler

Grunnsirkel fra SOR Studiesirkel fra MLG Studiesirkel fra AKP(m-l) Veiledning for studieledere


Reis kampen blant arbeiderkvinnene

Reis kampen blant arbeiderkvinnene


Andre studiebøker finner du her.