AKPs programmer og vedtak m.v

Her vil vi etter hvert legge ut en del av partiets programdokumenter, diskusjonsbulletiner, vedtekter og slikt. Vi starter imidlertid med to hefter som gjengir vedtak og uttalelser fra AKPs øverste organer de første åra.

Dokumentene er i pdf-format.

Vedtak 1973–1975 Vedtak 1975–1976

Lagt ut februar 2013.