Lokale NKS-blader

Norges kommunistiske studentforbund (og før det SUF-stud) gav periodevis ut lokale blader på de ulike studiestedene Her legger vi ut noen eksempler på dette. Vi har ikke komplette sett, men vil fylle på om vi får inn mer.

Bladet Oppbrudd finner du her. Det var i begynnelsen nasjonalt, men deretter Oslo-basert.

Mer stoff fra NKS


Dagning Til kamp Våg å kjempe Venstrevidn

Opprør – organ for SUF-stud i Trondheim

Rød framtid – utgitt av SUF(m-l)-stud i Trondheim

Til kamp – avisa til NKS i Trondheim

Mot dag – utgitt av NKS ved NTH

Dagning – avisa til NKS i Bergen

Venstrevind – avisa til NKS i Bergen

Komextern – ballespark fra NKS i Bergen

Vegen fram – NKS i Tromsø

Ei ny tid er i emning – utgitt av NKS ved TDH/Bø

Våg å kjempe – utgitt av NKS ved TDH/Bø

Hammeren – avisa til NKS Halden

 


Siste oppdatering: 12. mars 2024

Mer stoff fra NKS ||| Arkivprosjektets forside