Norges kommunistiske studentforbund

Norges kommunistiske studentforbund (NKS), studentorganisasjonen til AKP, blei stifta i 1974. Før dette fantes SUF stud og SUF(m-l) stud.

Vi legger her ut en del materiale utgitt av organisasjonen

Tidsskrifter

Hva må gjøres 4. mai Oppbrudd Venstrevind

Bladet Hva må gjøres var det eksterne bladet til NKS. Norsk periodikafortegnelse opplyser at bladet kom med 4–6 nummer årlig i perioden 1974–82 og ett nummer i 1983. Det er imidlertid gitt ut flere utgaver både før og etter dette. Vi har ikke et komplett sett, men legger her ut de bladene vi har og vil komplettere ettersom vi får inn mer.

4. mai var et internt debatt- og meldingsblad. Det kom ut første gang like før NKS blei stifta. Heller ikke her har vi et komplett arkiv, men vi presenterer materialet etter som vi får tak i det.

Oppbrudd var et blad retta mot studenter. Det kom ut første gang i 1966 og var da utgitt av Sosialistisk Folkepartis studentlag. Rundt 1969 blei det utgitt av SUF-stud og seinere SUF(m-l)-stud. En periode i 1973 het utgiveren Rød Ungdoms studentlag, eventuelt Rød Ungdom på Universitetet. Fra 1974 blei Oppbrudd utgitt av Norges kommunistiske studentforbund ved Universitetet i Oslo. Vi har en god del, men mangler også mye.

Det blei også gitt ut lokale aviser for NKS og forløperne i alle fall i Trondheim, Bergen, Tromsø, Bø og Halden. Vi har lagt ut en del utgaver.

Diskusjonsbulletiner

Landsmøtedokumenter

Andre publikasjoner