Norges kommunistiske studentforbund

Norges kommunistiske studentforbund (NKS), studentorganisasjonen til AKP, blei stifta i 1974.

Vi legger her ut en del materiale utgitt av organisasjonen.

Bladet Hva må gjøres var det eksterne bladet til NKS. Norsk periodikafortegnelse opplyser at bladet kom med 4–6 nummer årlig i perioden 1974–82 og ett nummer i 1983. Det er imidlertid gitt ut flere utgaver både før og etter dette. Vi har ikke et komplett sett, men legger her ut de bladene vi har og vil komplettere ettersom vi får inn mer.

4. mai var et internt debatt- og meldingsblad. Det kom ut første gang like før NKS blei stifta. Heller ikke her har vi et komplett arkiv, men vi presenterer materialet etter som vi får tak i det.