Norges kommunistiske studentforbund

Norges kommunistiske studentforbund (NKS), studentorganisasjonen til AKP, blei stifta i 1974

Vi legger her ut en del materiale utgitt av organisasjonen og starter med bladet Hva må gjøres. Norsk periodikafortegnelse opplyser at bladet kom med 4–6 nummer årlig i perioden 1974–82 og ett nummer i 1983. Det er imidlertid gitt ut (mer sporadisk ?) også etter dette. Vi har ikke et komplett sett, men legger her ut de bladene vi har og vil komplettere om vi får inn mer.

Hva må gjøres