4. mai

4. mai (i blant skrevet Fjerde mai) var et internt diskusjonsblad / medlemsblad for Norges kommunistiske studentforbund (NKS), studentorganisasjonen til AKP. NKS blei stifta i 1974, og bladet kom ut første gang i forkant av dette.

Navnet på bladet er etter den kinesiske 4. mai-bevegelsen, en revolusjonær studentbevegelse i 1919. Dette er nærmere omtalt i den første utgaven av bladet.

Vi har ikke et komplett sett, men legger her ut de bladene vi har og vil komplettere om vi får inn mer. Trykkemetoden er varierende, og kvaliteten på de digitale skanningene er deretter.

Mer stoff fra NKS

Årganger: 1974 ||| 1975 |||1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 |||1980 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1987 ||| 1988 ||| 1990


1974


4. mai februar 1974

4. mai februar 1974 (20 sider A5, 4 MB)

Om navnet på internavisa. Rød vår. Om direktivrett og demokratisk sentralisme. Jenter og sentralstyret. Nominasjonskriteriene. Nå kommer avisa (Hva må gjøres?). 1. mai – en kampdag på klassekampens grunn. Statens utdanningspolitikk.


4. mai mars 1974

4. mai mars 1974 (24 sider A5; 14 MB)

Grip initiativet på 1. mai. Sommerleir. Fra landsmøtet: Nominering og valg; beretninga; plattform; vedtekter. Om samskipnadene.


4. mai mai 1974

4. mai mai 1974 (32 sider A5; 18 MB)

Teori og praksis. Støtt lærerstudentenes kamp. Om NSU. Hva må gjøres – om Hva må gjøres? «Gi en dag»-aksjon i NKS. Om studiearbeidet. Notat om målarbeidet. «NKP og AKP – lik strategi» – revisjonisme/ leninisme. Reis kampen mot ultravenstre.


4. mai oktober 1974

4. mai oktober 1974 (32 sider B5; 5 MB)

4. mai – nødvendig for oppbygginga og konsolideringa av NKS. Skjær igjennom – start massemobiliseringa. Aksjonsdag 31. oktober. Stortingsmeldinga om høyere utdanning. Den taktiske situasjonen. Forbundsboka er kommet. Abonnementskampanje for Røde Fane. Kommunevalget. Forslag til vedtak om partiets linje ved valga i 1975. Sikkerheten. Forholdet til MLE i Danmark. 1. mai København 1974 – i tog under ledelse av sosialimperialismens agenter. Homofiles kamp en del av klassekampen. Tema: Militærpolitikk.


4. mai november 1974

4. mai november 1974 (24 sider B5; 5 MB)

Streikestøtte – vår viktigste oppgave nå. Hvilken betydning har en slik streik? Vellykket aksjonsdag 31. oktober. Hva er dialektikk? Idealisme eller materialisme i homofili-debatten? Tema: Sikkerheten.


4. mai desember 1974 (bilag)

4. mai desember 1974 (20 sider B5; 4 MB)

Kommunevalget. Enhet med SV? Valgkampens innretning. Masseutdeling eller ... Hvor mange steder. Boikott. Kommunistisk universitetslag (KUL). Plattform. NKS' oppgaver. Hva er et materialistisk utgangspunkt for homofili-debatten?

Bilag til desember-nummeret (20 sider B5; 4 MB)

Kvinnekampen og de høyere lærestedene. Riss til en klasseanalyse av kvinner i høyere utdanning. Kvinneundertrykking på dei høgare lærarstadane. Hovudlinjer for kvinnekampen på høgare lærarstadar.

1975


4. mai nr. 1, 1975

4. mai nr. 1, 1975 (32 sider B5; 5 MB)

Streikestøtte hovedoppgave nå. Vårplan for NKS. Internt vedtak om kommunevalget. Om interessekampen. Rekrutteringskampanje. MJ ekskludert fra NKS. Boikott eller en stemme til progressive? KUL må bekjempes. La materialismen prege homofili-debatten.


4. mai nr. 2, 1975>

4. mai nr. 2, 1975 (32 sider B5; 6 MB)

Kampen mot opportunismen må skjerpes. Første mai. Hvordan bekjempes KUL? Interessekamp og propaganda. Økonomikampanje for RV. Mange i NKS bør begynne å jobbe. Rekrutteringskampanjen – erfaringer og ideer. Gi en dag-aksjonen ble en stor seier. Streikestøttearbeidet – hvorfor kom vi seint i gang? Om kommunevalgvedtaket. Stemme SV? Homofili-debatten – analyser motsigelsene.


4. mai nr. 3, 1975

4. mai nr. 3, 1975 (24 sider B5; 6 MB)

Fram til valkamp. Studentparoler 1. mai. Imperialisme-parolen. Kommunevalgsvedtaket / demokratisk sentralisme. Skal vi tillempe den eller «lempe på» den? Proletariseringskampanjen – debatt. Bygg ut partiet i industrien. Gjer DHL til ein kamporganisasjon. Homofili-debatten. Nytt nummer av Materialisten. Fritt Palestina. Oktober forlag.


4. mai nr. 4, 1975

4. mai nr. 4, 1975 (28 sider B5; 6 MB)
Det mangler fire sider i dette bladet.

Om sommerleirene. Obligatorisk lagsmøte. Første mai. Enheten mellom revisjonistene og sosialdemokratene. Front mot supermaktene. Hvorfor invitere SV til samarbeid? Kamp mot parlamentariske illusjoner. Boikott de borgerlige «arbeider»partiene. Faseplan for NKS i kommunevalgkampen. Hva skal vi gjøre med kvinnekampen? Ta et grep om organiseringa av Kvinnefronten. Kvinnene og 1. mai. «Kvinnepolitikken – hele bevegelsens sak»? Bygg AKP.


4. mai tidlig høst 1975

4. mai uten datering, sannsynligvis tidlig høst 1975 (44 sider B5; 9 MB)

Høstplan. Reis kampen mot pedagogiske høyskoler. Er vi ideologiprodusenter? Det er ikke nok å ha ei riktig linje. Om vårt arbeid i NSU. Styrk abortkampen. Styrk den kommunistiske propagandaen – Hva må gjøres til alle progressive. NKS' grunnsirkel kommer nå. Fullfør «gi en dag»-aksjonen raskt. Kontingenten – ryggraden i forbundets økonomi. Debatt om homofili.


4. mai september 1975

4. mai uten datering, sannsynligvis september 1975 (22 sider A4; 5 MB)

To linjer i rekrutteringsarbeidet. Venstre-sekterisme i analysen av SV. Har SV en eller to sider? Knus alle revisjonistiske angrep på arbeiderklassen i NKS. Sogn-okkupasjonen viser vei. Fram for militant kampstil. Fei vekk all småborgerlig individualisme – fram for en proletær disiplin. Styrk streikestøttearbeidet. Hammerverk-saken. Navnet på bladet. Klassekampen – to ganger i uka fra 1976. Kommunistene og de parlamentariske organa.


4. mai oktober 1975

4. mai uten datering, sannsynligvis oktober 1975 (20 sider B5; 8 MB)

Streik og streikestøttearbeid. Arbeiderklassens historiske oppgave. Styrk grepet om den kommunistiske teorien. Styrk NKS. SV-debatten. Sangen om Hammerverket – nei til klassedom. Kontingenten. NKS' rotasjonskampanje.


4. mai sein høst 1975

4. mai uten datering, sannsynligvis sein høst 1975 (12 sider B5; 3 MB)

Vårplanen 1976. Studer hovedoppgava nå. 100.000 til rotasjon. Trekk ved streikestøtte.


4. mai desember 1975

4. mai uten datering, sannsynligvis desember 1975 (16 sider B5; 4 MB)

Korrigering av høyreavviket. Landsmøtet i NKS utsettes. Reis kamp mot alle utmeldinger. Ta kamp mot revisjonismen i synet på arbeiderklassen. Sløsing og sabotasje. Revisjonismen og klassekampen.

1976


4. mai januar 1976

4. mai uten datering, sannsynligvis januar 1976 (20 sider B5; 7 MB)

Hovedmotsigelsen i forbundet. NKS og 1. mai 1976 – materiale til lagsmøte. Viktig landsmøte i LNL og FR. Elevsamfunnene. Direktiv om sommerleirene. 40 % rekruttering. Studier. 100.000 til rotasjon. Trekk ved streikestøttearbeidet.


4. mai februar 1976

4. mai uten datering, sannsynligvis februar 1976 (20 sider B5; 5 MB)

For å være sterke må vi være mange. Møteplan. Forslag til studentparoler 1. mai. Jøtulstreiken er vår viktigste oppgave ved siden av 1. mai. Den revisjonistiske «teorien om produktivkreftene». Den kommunistiske masselinja – studieopplegg. Progressiv front – haleheng, front, enhetsfront eller parti? Hva er en revisjonistisk sosialisme-parole 1. mai? Kamp mot rusgift. Vi må komme på offensiven i Angola-spørsmålet.


4. mai april 1976

4. mai uten datering, sannsynligvis april 1976 (24 sider B5; 6 MB)

Kamp mot hovedfienden i 1. mai-mobiliseringa – panserpadda HS. 1. mai-mobiliseringa i Kvinnefronten. Direktiv til studiesirkellederne. Obligatoriske sjølstudier innan sommerleir – om krigsfåren. Jøtulstreiken – seier. Gå i 1. mai-tog sammen med ...? Viktige studenttingsval. Landsmøtene i LNL og FR. Plattformkritikk – del 1. Streikestøtte – kamp mot venstreoverslag i korrigeringa. Telefonavlyttinga tiltar. Hva gjør vi ved arrestasjon?


4. mai mai 1976

4. mai uten datering, sannsynligvis mai 1976 (20 sider B5; 5 MB)

Full fres på sommerleir og Linjegods. Mobiliser til sommerleir – mange uorganiserte på leir i år. Ikke påmelding over postgiro. Program for forberedelsene. Dagslønn til rotasjon. 21. august – av de aller viktigste demonstrasjonene. Sovjet-tanks til Pinochet. Plattformkritikk – del 2. Er monopolborgerskapet egen klasse – hvilken klasse tilhører de intellektuelle? Debatt om Progressiv front. Parola «Styrk demokratiet i lærerskolen» skjønnmaler det borgarlege diktaturet i utdanninga.


4. mai oktober 1976

4. mai oktober 1976 (28 sider A4; 7 MB)

Fram for dagsavisa. Vervekampanja setter feila i skarpt lys. Metodene i vervekampanja. Gode erfaringer i vervinga. Forslag til studier i vervinga. Verv kommunister i frontene. Fram for massemobilisering i NSU-valga. Debatten om studentenes krav – sjølkritikk og debattinnlegg. Interessekampen er en forutsetning for revolusjon. NKS-støtte til USA-imperialismen? Kina bør bryte med Chile. Forsvar Kinas utenrikspolitikk. Mot revisjonismen i spørsmålet om Kina. NKS og kvinnepolitikk.

4. mai november 1976

4. mai november 1976 (20 sider B5; 4 MB)

Til alle nye medlemmer. Verving – appellér til klassestandpunktet. Hoxha om de intellektuelle. Gode erfaringer i vervinga. Alle skal selge Klassekampen. Kamp mot byråkrati i interessekampen. Har SV glemt imperialismen? SV-støtte til Sovjet. Lærdommer fra Chile. Avslør revisjonismen i Chile-arbeidet. Kritikk av Sogn-okkupasjonen. Sjølkritikk fra SS/au. Kamp mot sjablongmessige skriverier.


4. mai desember 1976

4. mai desember 1976 (20 sider B5; 5 MB)

Fram for gode beretningsdiskusjoner. NKS er den reelle lederen av studentenes kamp i dag. Er SV bedre enn de åpent borgerlige partiene? Klassekampen. Full fres på rotasjon. Kamp mot streikebryteriet. Forslag til sjølstudier i jula. Svalbard er norsk land – avvis sovjetisk press. Revisjonistene står for ei borgerlig linje i solidaritetsarbeidet.

1977

Vi har foreløpig bare to nummer fra dette året.

4. mai mars1977

4. mai mars 1977 (40 sider B5; 7 MB)

Sett masselinja i ledelsen for 1. mai-arbeidet. Sjølkritikk fra en sosialskole. Mer om økonomismen i kvinnekampen. Smålaga bør ikke ta opp medlemmer. Sekterisme i vervinga. Vedtektsdiskusjonen. Hvorfor deltar vi i parlamentariske valg? Forslag til frivillige studier. Permanente streikestøttekomitear. Sommerleir er ikke bare for medlemmer. Sentralstyrets forhold til studier i m-l-m.


4. mai september 1977

4. mai september 1977 (24 sider B5; 8 MB)

Fram for en revolusjonær studentpolitikk. Styrk valgkamp-innspurten. Om byråkratiske feil i forbundsledelsen. Om den videre kampen mot disiplinærlova. Hvorfor skal vi gå mot disiplinærtiltak mot fusk? Hva må gjøres med Hva må gjøres? Studentkamp.

 

1978

Vi har foreløpig ingen utgaver fra dette året.

 

1979


4. mai mai 1979

4. mai udatert, muligens mai 1979 (28 sider A5; 9 MB)

Oslo-ledelsen gjør sjølkritikk. Kaderfostring nå eller aldri? Alkohol og klassekamp. Styrk Nato. Vi trenger en samskipnadspolitikk. Les til sommerleir. Til alle som er ferdig med utdanninga. Er tre-verdener-teorien feil?


4. mai august 1979

4. mai august 1979 (28 sider A5; 11 MB)

Plan for arbeidet fram til landsmøtet vinteren 1980. NSU – pampevelde til evig tid eller ...? NKS må prioritere lokal kamp – ikke DNS. Kvar blir kontingenten av? Landsmøtet i LNL – ei oppsummering. Hva må gjøres med NKS – oppussing eller nedlegging? Einskap utad – for einkvar pris? Tron Øgrim og Ungarn i 1956. Styrk forsvarsevnen. Nei til våpenbevilgning.


4. mai oktober 1979

4. mai oktober 1979 (28 sider A5; 10 MB)

Bruk landsmøtebevegelsen til å utvikle en konkret studentpolitikk. Makta til golvet i NSU – men hvordan? Høyrevind blant studentene? Ta del i målarbeidet. Debatt om NSU. SK bryter den demokratiske sentralismen. Militærdiskusjonen – både demokrati og sentralisme. Tre-verdener-teorien er revisjonistisk. Feilvurdering av borgarskapet?


4. mai desember 1979

4. mai udatert, muligens desember 1979 (28 sider A5; 10 MB)
Det mangler to sider i dette bladet.

NKS og partiet – neger og hvit. Skal vi ha to kommunistiske partier i Norge? NKS må være organisatorisk sjølstendig. NKS – en kommunistisk masseorganisasjon – et paradoks. Kommentarer fra SKAU i AKP til forslaget til nye vedtekter for NKS. Vedtektsendringer og sentrisme. Styrk sentralismen. Om landskonferansen om militærpolitikken. Hvor er beretninga? Militærdebatt. Kan vi stole på borgerskapet? Vi treng ein konkret militærpolitikk.

1980

4. mai mai 1980

4. mai mai 1980 (18 sider A4; 4 MB)

Vedtak og uttalelser fra landsmøtet i NKS, blant annet om beretninga, militærpolitikk, forbundets økonomi og forholdet til AKP(m-l). Om propaganda. Kritikk av NKS-ledelsens behandling av spørsmålet om omorganisering av LNL. NKS må få mange nye medlemmer – og kan få det hvis vi får finger'n ut. NKS-boka om interessekamp og fagkritikk.


4. mai august 1980

4. mai august 1980 (20 sider A5; 7 MB)

Plan høst 1980/vår 1981: Interessekampen og verving viktigste oppgavene. Trenger studentene en interesseorganisasjon? Vern av vassdrag – miljøkamp på villstrå? Kamp mot imperialismen – for internasjonal solidaritet. Verving og styrking av NKS. Kommentar til partiledelsens vedtak om høyreavviket. Sosialisme på norsk. Er NKS revolusjonært?


4. mai oktober 1980

4. mai oktober 1980 (24 sider A5; 9 MB)

Vi trenger særegen kommunistisk organisering av studentene. Rød Fronts historie – noen momenter. Aksjonsuke for Afghanistan. NKS – en overflødig anakronisme. Er NKS et synkende skip? Er NKS-leiinga udugeleg? Hvor står egentlig miljøkampen i NKS-eres bevissthet? Bare rotehuer i NKS? Trenger NKS ansatte? Er dagskamp økonomisme? Ukas direktiv – abonner på KK. Partidiktatur under sosialismen. Spørsmål om tiltro. Massene tar feil. Hva går kontingenten til?


4. mai november 1980

4. mai november 1980 (28 sider A5; 12 MB)

Verv aktivister! Om høgreavviket i forbundet. NKS og kvinnekampen. Revolusjonens reservearmé. Partiet under sosialismen. Håkon Lie kalte seg sosialist. Forslag til DH-politikk. Bare rot i NKS?

1981


4. mai nr. 1, 1981

4. mai nr. 1 (januar) 1981 (24 sider A5; 6 MB)

Viktige høgrefeil trugar framgangen. Tromsø taler mot PU-vedtaket om høyreavvik. Alvorlig svikt i kontingentarbeidet. Hjem fra ørkenvandring. Hvor er harmen mot okkupanten? Med Høyre for fred? Forhåndslagring og partisjåvinisme. Partiet handla rett. Interessekamp og NSU. Hva er et direktiv? Kvinnedebatt. Studer Hva må gjøres. Høgreavviket og fagkritikk – ei presisering.


4. mai nr. 2, 1981

4. mai nr. 2 (februar) 1981 (36 sider A5; 9 MB)

Diskusjon om PU sitt høyre-vedtak. Utmeldinger i Bergen. Kampen om enhet i bevegelsen og «sentrismens» rolle. Bergen – eit lærestykke i høgrefeil. Venstreliner frå SK/AKP er hovudfaren i ml-rørsla i dag. Er høgrefaren ein fiksjon? Oppgjer(?) med høgre. Knutsen dokumenterer høgreavviket. Marx snur seg i grava – om ledelsens kamp mot vindmøller og høyreavvik. Don Quixote av Blindern. Vedtak på medlemsmøte i NKS-lag i Tromsø. Oppgjør med øyentjeneriet? Styrk debatten om det strategiske målet for interessekampen. Rett på feila i organisasjonsarbeidet. Tilbake til revisjonismen. Hvorfor verver vi i Trøndelag? NKS og SVs fagkritikk.


4. mai nr. 3, 1981

4. mai nr. 3 (mars) 1981 (36 sider A5; 8 MB)

Sentralstyrets plenum om høyre. Sentralstyret om utmeldingane i Bergen. Høgrefaren er ein realitet. Høgredebatten. Er alt svart? Høyre, venstre og den såkalte sentrismen, «Livet blir for kjipt uten kampanjer». Stopp avviksdebatten – tenk framover i staden. Veien fram går først til venstre. Interessekampen og det strategiske målet. NKS og valgarbeidet. Innretting på valgkampen. Hvem reviderer? Er høgre ein fiksjon?


4. mai nr. 4, 1981

4. mai nr. 4 (mai) 1981 (20 sider A5; 6 MB)

Ingen respons på forslaget til plan. Hvor er RV-aktivistene? PU ser ikke helheten for bare høyrefeil. En del høgrefeil – men systematisk avvik? Abonner på Røde Fane. Årsmøtet i NKS/Trøndelag. Årsmøtet i NKS/Oslo. Årsmøtet i NKS/Tromsø. Høgreavviket – eit sørnorsk fenomen? Før årsmøtet i NKS/Bergen. Sosialistiske problemer.


4. mai nr. 5, 1981

4. mai nr. 5 (august) 1981 (48 sider A5; 9 MB)

Plan høsten 1981 – våren 1982. «Lik rett til utdanning»? Økonomien må sikres. Udemokratisk valg. Kva er udemokratisk? Direktiv om Røde Fane. Kvinnedebatt. Jentediskusjonen. Kvinneundertrykking i partiet. Kritikk av sider ved politikken til KKP. Hvordan bør vi forholde oss til KKP? Om Kinas politiske linje etter kulturrevolusjonen.


4. mai nr. 6, 1981

4. mai nr. 6 (oktober) 1981 (20 sider A5; 5 MB)

Obligatorisk møte om forsvars- og fredspolitikk. Svever studentene over klassene? Obligatorisk møte om utdanningspolitikk. NSU – fra diskusjonsklubb til kamporganisasjon. Vi må komme på offensiven i lærerskolepolitikken. Kvinnedebatt – om «praktikere» og «teoretikere». Kritikk av 4. mai.


4. mai nr. 7, 1981

4. mai nr. 7 (november) 1981 (28 sider A5; 6 MB)

NKS og antiimperialistisk arbeid. Studenter – kommende klasser. Marxismen og klasseanalysen. Sikkerheten i NKS på nullnivå. Rot og rare beslutninger. Hvem fatter vedtak om ledelsens arbeid? Kritikk til Oslo DS. Mannlige «kvinnefrontere». KKP (m-f, K.O) er danna. For høy kontingentsats. Kontingenten – eneste sikre inntekt. Organisering av DS-studentene. Arbeiderklassen i Sovjet er utbytta. Sovjet er kapitalistisk.


4. mai 1981 extra

4. mai extra (udatert) (12 sider A5; 4 MB)

Stortingsmelding 45 – programskrift for rasering av høyere utdanning. Studiefinansieringa.

1982


4. mai nr. 1, 1982

4. mai nr. 1 (januar) 1982 (24 sider A5; 5 MB)

Plannytt våren 1982. Verv abonnenter til Klassekampen. Kampanje i januar – februar. Radikal Fellesfront i Bergen – NKS sin linje. Om demokratiet i NKS. Om masselinja, kantinekosen og kameratskap. Er AKP for Nato? To spørsmål i forbindelse med diskusjonen om «reproduksjon», «patriarkat» osv. Løvinnens mål og mening.


4. mai nr. 2, 1982

4. mai nr. 2 (februar) 1982 (32 sider A5; 7 MB)

Kritikk av sentralen. Tanker og teorier fra Tigergutt. Tigerpuddelen Tilla Tidtrøyte slår til igjen. Spørsmål til Vanja. Sentralstyremedlem melder seg ut. Reformismen, fins den? Uklar atompolitikk fra NKS. Sosialismedebatten. Hva må gjøres med Hva må gjøres? Hva skjer i Polen? Polen og proletariatets diktatur. Sekterismen i studentpolitikken. Sjekk debattstilen.


4. mai nr. 3/4, 1982

4. mai nr. 3/4 (mars/april) 1982 (48 sider A5; 9 MB)

Om landsmøtebevegelsen Mer høyre. Hvor skal vi jobbe i sommer? Kvinnedebatt. Sofaradikale guttar i NKS? Familieidyll og husmorlønn. Thälmann og hengemyra. Er RFF en politisk organisasjon? Oppsummering av landsmøtet i LNL. Om Rød Fronts framtid lokalt og på landsbasis. DNS – hva f... er vitsen? DNS – ikkje for studentar ved skolane? Om vårt ansvar. Ikke mere tomme fraser. Partiet, proletariatet og problemer i sosialismen. Hvem skaper verdiene? Norge ut av Nato no.


4. mai september/oktober 1982

Fjerde mai september/oktober 1982 (48 sider A5; 9 MB)

Hva er et landsmøte? Utsetjing av fristar i landsmøteførbuingane. Om høstplanen. Reaksjonært kvinnesyn i NKS. Jenter og nominering til sentralstyret. Er NKS det mest kvinneundertrykkende som fins? Mot stormfulle høyder. Intern og ekstern sekterisme. Frå topp til botn gjennomsyra av ein byråkratisk arbeidsstil. De vises sten. Om den politiske situasjonen i høyere utdanning. LNLs landsmøte. Handlingsprogrammet og samskipnaden. Forholdet fronter – NKS – er de likestilt? Avvik i filosofien – mekanisk eller idealistisk tenkning?


4. mai nr. 8/9/10/11/12, 1982

4. mai nr. 8/9/10/11/12 1982 (72 sider A5; 12 MB)

Studer Kapitalen. Hvorfor ikke slåss litt mer mot kaptalismen? Bruk din demokratiske rett. Hvor mye skal vi kreve av oss sjøl? Oppsummering av jentemøtet i NKS. Kjønnskvotering. Nei til særbehandling av jentene i NKS. Anti-kommunistisk og sekterisk stil? Kort kommentar til jenteopprøret. Om jenter, medvit og kamp. Fra toppen ser landskapet rent og pent ut. Styrk NKS' kamp mot kvinneundertrykkinga. Er problema for jentene i NKS av medisinsk eller politisk art? Snakker vi om samme landskap. Handlingsprogrammet til debatt. «Sekterisk og ufullstendig» – om kampen mot imperialismen. Om nedskjæringspolitikken. Hva er kommunistenes oppgave i Norge? Kaos i høyredebatten. Individualisme og ein kommunistisk organisasjon. Økonomisme i NKS. Heis dei raude fanane – det er linjeskifte på gang i NKS. Karl og kara – bare forstått av NKS/AU? Penger og privilegier. Vedtak om «et helt sentralt problem» fra NKS-Bergen.

1983


4. mai nr. 1, 1983

4. mai nr. 1, 1983 (44 sider A5; 7 MB)

Plan for vårsemesteret 1983. Om gjennomføringa av Kapitalen-studier i laga. Verving og vervemtoder. Kvinnedebatt. LNL – referat fra en konferanse i desember 1982. Hvordan jobbe med dagskamp med sosialisme som mål? Foran LNL-landsmøtet. Kollektiv innmelding? Beretningsvedtak fra NKS' 4. landsmøte. Vedtak om jentedebatten i NKS. Vedtak om krigsfaren og freds-/forsvarspolitikk. Orden på NKS-kontoret.


4. mai nr. 2, 1983

Fjerde mai unummerert, trulig nr. 2, 1983 (28 sider A5; 6 MB)

Kontortid. NKS' landsleir. Kapitalen er kommet. Studentorganisering. Kollektiv organisering i LNL? Økonomisme. Hva er vår fredspolitikk – anti-Sovjet-front eller kamp mot begge supermakter?


4. mai nr. 3, 1983

Fjerde mai unummerert, trulig nr. 3, 1983 (32 sider A5; 6 MB)

Oppsummering av LNL-landsmøtet. Oppsummering av landstinget i NSU. Sterke i NSU – styrket NKS. Økonomi-arbeidet. KK-direktiv. Hvordan dannes verdi? Kvinnedebatt. La Raud Front bli ein raud front. Rød Front – nei takk? Skisse til høstplan.


4. mai nr. 4, 1983

Fjerde mai nr. 4, 1983 (32 sider A5; 6 MB)

Utkast til prinsipprogram – debatten raser (?) i NKS. Prinsipplaus faneflukt. Johannes' åpenbaring. Omfordelingspolitikk – kamp eller kapitulasjon? Kjemp mot nedskjæringene. Fordelingspolitikk og studiefinansiering. Klassekamp og politisk økonomi. Kritikk av AKP(m-l) sin militærpolitikk.


4. mai nr. 5, 1983

Fjerde mai nr. 5, 1983 (48 sider A5; 8 MB)

Gjenreisning av propagandaen. Knus «Martov-avviket» i Oslo NKS. Bli med i AKP(m-l). Revolusjon er dyrt – styrk økonomiarbeidet i NKS. IK-konferanse i NKS – oppsummering. Debatt om utkastet til prinsipprogram. Før høstleiren – om sosialismen i høstprogrammet. Om stortingsmelding 12.

Bilag: Motmeldinga (til stortingsmelding 12) (16 sider A5; 2 MB)

1984


4. mai nr. 1, 1984

Fjerde mai nr. 1, 1984 (32 sider A5; 6 MB)

Politikk kostar – få orden på pengestellet. Sommerleir. Verving. Debatten om utkastet til prinsipprogram fortsetter. Sett proletariatet i første rekke. Klassegrunnlaget for proletariatets diktatur. Mer fra Øgrims lakeier. Oppsummeringer/ vedtak fra programdiskusjonen i lag.


4. mai september 1984

4. mai september 1984 (40 sider A5; 7 MB)

Høstplan. Framdriftsplan for landsmøterørsla. Om nominering til nytt sentralstyre. Om delegatvalg. Beretningsdiskusjon. Bare sosialdemokratisk tankegang i studentmassen? Høstønsker for landsmøtebevegelsen. NKS må dreie politikken. NKS i utakt med folket? Heller drite seg ut enn å råtne? Hva med det lokale massearbeidet? NKS mener ingenting om interessekamp?? Metoder for verving – et konkret eksempel. Ny lærestedsorganisering i Norsk studentunion. Årsmøte i Oslo NKS sitt bidrag til landsmøtebevegelsen.


4. mai nr. 3, 1984

Fjerde mai nr. 3 (oktober), 1984 (32 sider A4; 9 MB)

Hvorfor ha et studentforbund? Bevisstløs beretning? Vekk med laga. Hovedmotseiinga i vervinga – ei leninistisk mot ei revisjonistisk linje. Vedtektene. Studenttinget – arena for kommunister? Hva bruker vi tida vår til? Diskusjonen om interessekamp-manifestet. Kvinnekamp.


4. mai nr. 4, 1984

4. mai nr. 4, 1984 (50 sider A4; 12 MB)

Beretningsdebatten. Kommunistisk studentforbund – ukommunistiske medlemmer. Om beretninga. NKS er virkelig ute av kurs. Simsalabim – vitskap eller tryllekunst. Kva med å lære litt av Volda? Universitetet som språkundertrykkar. Kvinnekvotering i NKS? Vi trenger både et prinsipprogram og et handlingsprogram om studentpolitikk. Aldri meir interessekamp. Studentkampen er legitim. Vekk med laga betyr vekk med NKS. Sosialismevedtak fra sentralstyret. Prinsipprogrammet – hva nå?

1985


4. mai nr. 1, 1985

4. mai nr. 1, 1985 (30 sider A4; 7 MB)
Det mangler to sider av denne utgaven.

Informasjon fra arbeidsutvalget. Store mangler ved sikkerhetsarbeidet i NKS. Økonomiarbeidet i organisasjonen (mangler). 8. mars. Den forsvarspolitiske motsigelsen i NKS. Rød Valgallianse og parlamentarisk arbeid. Forslag til studieplan. Legg ned Hva må gjøres – få orden på økonomien. Rasisme i Norge.


4. mai nr. 2, 1985

4. mai nr. 2, 1985 (26 sider A4; 22 MB)

Sommerleir. Senk kontingenten – legg ned HMG – legg ned NKS. NKS og økonomi. Objektive interesser eller bare litt forvirra – om kvinnediskusjonene og taktikk. AKP (m-l)s linje overfor ungdomsorganisasjonene. Obligatorisk møte om partiteori. Obligatorisk møte om kvinnepolitikk. Oppsummering av kommunistane sitt arbeid i Norsk målungdom 1984–85. NKS' jobbing i Det norske studentersamfund. 1. mai.


4. mai nr. 3, 1985
4. mai nr. 3, 1985 (20 sider A4; 5 MB)

Verving. Viljen og forståelsen for økonomiarbeidet må styrkes. Det var en gang en sikkerhetspolitikk. Hiv kreftene inn i valgkampen. Om taktikk og strategi i kvinnekampen. Om objektive og subjektive interesser.


4. mai nr. 4, 1985

4. mai nr. 4, 1985 (22 sider A4; 6 MB)

Retningslinjer for høstens interessekamparbeid. Opplegg til obligatoriske møter/møtepunkt høsten 1985. Du gikk glipp av sommerens vakreste eventyr. Et fortjent møkkavalg? Beretningsdiskusjonen. Verving. Om objektive og subjektive interesser. Tanker fra Fun Pub. Det er ingen betingelse for kvinnefrigjøring at kjernefamilien oppløses.


4. mai nr. 5, 1985
4. mai nr. 5, 1985 (22 sider A4; 6 MB)
Det mangler to sider av denne utgaven.

Hva skjer i tida? Verving. Forbundsskolen 1986. Inntektsavhengig tilbakebetaling. Kjønnsmotseiing – einhet og konflikt. Til oppsummeringa av valgkampen. Ei politisk linje for å legge ned NKS? Økonomidebatten fra sommerleiren. Det norske Studentersamfund.

1986


4. mai nr. 1, 1986

4. mai nr. 1, 1986 (30 sider A4; 10 MB)

DUKs renteaksjon. Revolusjonære kontra reformistiske linjer i studentkampen. Sommerleir. Innleiing om interessekamp. Om verving. Om framlegget til strategisk plan. Kvinneorganisering.


4. mai nr. 2, 1986

4. mai nr. 2, 1986 (20 sider A5; 4 MB)

Vedtak om LNS og Fellesaksjonen mot porno og prostitusjon. Første mai. Landstingarbeidet i NSU. Sommerleir. NKS og Raud Front. NKS går over streken nok ein gong – i reaksjonens teneste? Iran-debatten – teorien om dei tre verdene i praksis.


4. mai nr. 3, 1986

4. mai nr. 3, 1986 (36 sider A5; 6 MB)

Landsmøtebevegelsen. Nomineringer til nytt sentralstyre. Sommerleiren – oppsummering av diskusjonene. Spørsmålet om partiet si stilling og dei intellektuelle si rolle under sosialismen. Spelar det nokon rolle om det har skjedd ein kontrarevolusjon i Kina? Kvinnene i Kina. Rød Front, NKS og omverdenen. NKS, Rød Front og Det norske Studentersamfund i Oslo. Den politiske situasjonen før statsbudsjettaksjonen. Vår nasjonale målstrid. Hilsen fra Kabataang Makabayan.


4. mai nr. 4, 1986

4. mai nr. 4, 1986 (48 sider A5; 7 MB)

Demokratisk sosialisme. Problema i NKS. Kritikk av toårsmeldinga. Kvinnepolitikken er alles ansvar. Avbyråkratiser organisasjonen – legg ned Oslo DS. Om strategisk plan. Polemikk mot prinsipprogrammet. Sosialismedebatten (bakgrunnsmateriale). Om vandrarar på den kapitalistiske vegen. Grunnforskaren og statsbyråkraten – to alen av same stykke? Rød front. Knus amatørismen. Om behandlinga av toårsmeldinga.


4. mai nr. 5, 1986

4. mai nr. 5, 1986 (52 sider A5; 10 MB)

Beretninga og interessekamp. Vedtak om toårsmeldinga. Om nytenking. Kampen for marxismen-leninismen. Barnets kamp for nytt badevatn. Spørsmål om demokratisk sentralisme. Om kommunistiske organisasjonsprinsipper. Beretninga og ideologisk kamp. Generelt om beretninga. Anti-organisasjons/anti-ledelses-linje av høgrekarakter? Jakta på 70-talls-tilstanden. Rød Front-arbeidet. Om demokrati, amatørisme og sentralisme. Politisk mobilisering. Å utforme en revolusjonær strategi for studentenes kamper inn i 90-åra. Trøndelag og Raud Front.


4. mai nr. 6, 1986

4. mai nr. 6, 1986 (68 sider A5; 11 MB)
Bladet var delt i to hefter pga tjukkelsen.

Vedtak i sentralstyret om hovedoppgava og hovedproblemet til NKS. Kommentar til vedtaket. Mindretallets forslag til vedtak om hovedproblemet i NKS. Dogmatisme og nye tankar. Ordgyteri og idealisme. NKS må være i forkant av tida. Debattstil og konkretiseringer. Hovedproblemet i NKS og hva som skal bringe oss framover. Hovedproblemet i NKS er at det fødes for få unger i NKS i dag. Hvorfor rop om mer sentralisme ikke hjelper NKS, eller: Hold kjeft og vær deilig. Noen tankar om demokrati. Sentralisme og sentralisme. Om jenter i NKS. Særegen jenteorganisering i NKS? Er jenter berre lidande? Om dei intellektuelle. Kva er rolla vår som kommunistiske intellektuelle i dag? Nok ein intellektuell om dei intellektuelle. Tryggingsarbeidet – kva er idealisme? Hvorfor Kina-diskusjon? Om partiet si leiande rolle. Å vere nasjonalmålmenneske er å gå inn for sosial frigjering i språkvegen. Forslag til vedtak om målpolitikk og målpolitisk praksis. Om omorganisering av Oslo DS.

1987


4. mai nr. 1, 1987

4. mai nr. 1, 1987 (24 sider A4; 4 MB)

Vel overstått landsmøte. Styrk 4. mai som debattorgan – skriv innlegg. Studentkampen – kva er vår oppgåve som kommunistar? Innkalling til konferanse for alle delegatene til NSU landsting. Vedtak fra interessekamp-konferansen i Oslo. 8. mars. NKS treng å bli større – om vår eksterne vervekampanje. Studier – den historiske materialismen. Raud Front – allmøte i Oslo. Intellektuell eller kommunist – eller intellektuell kommunist. Om våre særegne oppgaver. Kvinneundertrykking og vedtektene. Skriv nynorsk.


4. mai nr. 2, 1987

4. mai nr. 2, 1987 (48 sider A5; 7 MB)

Om å følgje opp vedtak. Gode NKS-vedtak som blei stemt ned på NSUs landsting 1987 (NOU om livslang læring; nedskjæringer som rammer kvinner spesielt; nedskjæringene generelt; samskipnadene). Kvinner sin situasjon i høgare utdanning. Oppløs skolen? Målsettinger med NSUs landsting 1987. Oppsummering av landstinget. Målsettinger og linjer for NKS sin jobbing med aksjonen mot nedskjæringene og mot statens utdanningspolitikk. Fagkritikk tabu i NKS anno 1987? Studentforbundets særegne oppgaver. Dei intellektuelle si rolle. Elie Wiesel. Støtte til Boligløses Forening.


4. mai nr. 3, 1987

4. mai nr. 3, 1987 (44 sider A5; 11 MB)

Sommerleir. Kritikk av dialektikken. Har sentralstyret gløymt propagandaen? Om vedtak og trykkekvalitet. Er NKS i ferd med å gå nedenom og hjem – er den politiske praksisen til NKS i dag og den politiske linja ledelsen står på en medvirkende årsak til dette? Til beretninga for Oslo NKS i perioden 1986–1987. Om fagkritikk. På tide med ein sjølvkritikk?


4. mai nr. 4, 1987

4. mai nr. 4, 1987 (36 sider A5; 6 MB)

Aksjon Våpen til IRA. Studér Staten og revolusjonen. Intern fråsegn frå sentralstyret. 4. mai – ka farsken? Undersøkelse om internasjonalt arbeid. Har AKP skifta løp? M-l-rørsla i dag. Årsmøtet i Oslo NKS. Utmeldingar i Oslo. Sentralstyret beklager standpunktene de fire utmeldte har tatt.


4. mai nr. 5, 1987

4. mai nr. 5, 1987 (36 sider A5; 7 MB)

Oppsummering frå sommarleiren. Bekjemp universitetssjåvinismen. Organisasjonsundersøkelsen – endring. Vedtak fra Oslo-årsmøtet om Hva må gjøres. Om statsbudsjettaksjonane i haust. Kva er folkevæpning? Filosofien må tene dei politiske oppgåvene vi har foran oss. Kva meiner eigentleg AKP(m-l)? Uttalelse til NKS fra SKAU i AKP(m-l). Kan, har eller vil AKP skifte løp? Historisk materialisme. NKS og tryggingspolitikken. Dogmatisme, nokre allmenne tankar og ein konkret kritikk. Presseklipp frå IRA-innsamlinga.


4. mai nr. 6, 1987

4. mai nr. 6, 1987 (28 sider A5; 6 MB)
Noen sider er delvis avklipt.

Lederen tar permisjon. Korleis er praksisen vår overfor leiaren? Det stundar mot vinter ... (song frå sommarleiren). Hardt arbeid gjev resultat – førebels oppsummering av vervekampanja. Folkevæpning og forsvarspolitikk. Statssynet til RV. Ei jamføring mellom NKS og partiet. Til spørsmålet om krisa i partiet. Dogmatisme – kva er det? Tre spørsmål til Halldor. Spørsmålet om byråkratiet. Men' s only.

1988

4. mai nr. 1, 1988

4. mai nr. 1, 1988 (32 sider A4; 7 MB)

Kva skal 4. mai vera? Sjølvkritikk frå arbeidsutvalet om propaganda-arbeidet. Kort oppsummering av studiearbeidet i haust. Førebels oppsummering av IRA-kampanja. Verving – vi kan nå målsettinga. Jentefraksjonen i Trøndelag. Presisering til vårplanen om delegater til NSUs landsting. Anti-rasistisk arbeid og NKS. Rasismen trygger makta til borgerskapet. Studiespørsmål om dialektikk. Kva slags linje i den anti-rasistiske kampen? Nytt namn til Hva må gjøres. Sjølvkritikk for dårleg debattstil. Krisa i partiet er ei politisk krise. Tillitsbrot i samband med IRA-innsamlinga. Brev frå AKP/IU til Irlandskomiteen. Fråsegn frå sentralstyret om NKS-debatten i Klassekampen.

4. mai nr. 2, 1988

4. mai nr. 1, 1988 (28 sider A4; 6 MB)

Forbundsskolen. Kom sommarvind, kom sommarleir. Alkohol er politikk. Hva mener sentralstyret om AKP og RV? AKP(m-l)s 5. landsmøte – debatt om beretning og prinsipprogram. Revolusjonært arbeiderparti. Om NKS i AKPs beretning. Kommentar til AKPs parlamentariske arbeid. Kritikk av AKP og RV sin politikk på antirasisme. Om Klassekampen. AKP og Kina. Om tilhøvet mellom NKS og Tromsø AKP(m-l). Kommentar til SKs vurdering av behovet for yrkesrevolusjonære. SU-vedtak om «byråkratisk sosialisme» og kapittel 5 i prinsipprogrammet av 1984. Om utviklinga i Kina etter Mao.

1990

4. mai nr. 1, 1990

4. mai nr. 1, 1990 (40 sider A4; 7 MB)

Om ml-rørsla si framtid. Om «Trøndelagssaka» – vedtak frå SU. Om partiordskiftet – vedtak frå SU. Nei til likvidering av det kommunistiske partiet – vedtak frå SU. Brev frå AKP om «Trøndelagssaka». Vedtak om 1. mai i Oslo. Glasnost i Noreg? Organisasjonsreform for NKS. NKS og miljøkarusellen. Apropos tryggingspolitikk. Vallina til AKP. Partiordskiftet – utklipp frå ein debatt.

 


Siste oppdatering: 2. april 2018

Mer stoff fra NKS ||| Arkivprosjektets forside