Det kommunistiske partis manifest Lønn, pris og profitt Loven om profittratens tendens til å fallle

Tekster av Marx og Engels

Arkivprosjektet presenterer her ml-bevegelsens utgivelser av Marx- og Engels-tekster. Vi starter med en del enkelthefter.

Andre klassikertekster finner du her.

Marx og Engels: Det kommunistiske partis manifest (1872)

Marx: Lønn, pris og profitt (1865/1898)

Marx: Kritikk av Gotha-programmet (1875/1891)

Marx: Loven om profittratens tendens til å minke (1894)


Sist oppdatert 27. januar 2016.