Tekster av Mao

Arkivprosjektet presenterer her ml-bevegelsens utgivelser av Mao-tekster. Andre klassikertekster finner du her.

Verker i utvalg

Mao – verker i utvalg, bind 1 Mao – verker i utvalg, bind 2 Mao – verker i utvalg, bind 3 Mao – verker i utvalg, bind 4 Mao – verker i utvalg, bind 5

Gå til fembindsutgaven


Enkeltutgivelser

Bekjemp bokdyrkelsen – forbedre våre studier Om nydemokratiet Taler på Jenan-konferansen om litteraturen og kunsten

Om motsigelsen (1937)

Bekjemp bokdyrkelsen – forbedre våre studier

KKPs rolle i den nasjonale krigen

De tre mest leste

Om praksis

Aktuelle problemer om taktikken i den anti-japanske enhetsfronten

Taler på Jenan-konferansen om litteraturen og kunsten (1942)

Om den langvarige krigen (1938)

De ti viktigste forholda (1956)

Om nydemokratiet (1940)

Bekjemp byråkrati og kommandometoder!

Om 2. verdenskrig

Tale på en utvida arbeidskonferanse sammenkalt av sentralkomiteen i Kinas kommunistiske parti (1962)


Verker i utvalg

NB! Store filer (130–230 MB)

Oversatt fra den autoriserte oversettelsen av den andre kinesiske utgava av Verker i utvalg av Mao Tsetung, utgitt i april 1960 av Folkets forlag, Beijing.

Bind 1 ||| Bind 2 ||| Bind 3 ||| Bind 4 ||| Bind 5

Mao – verker i utvalg, bind 1

Bind 1

Forlaget Oktober 1978, ISBN 82-7094-136-0
352 sider, 158 MB, last ned

Perioden med den første revolusjonære borgerkrigen

Perioden med den andre revolusjonære borgerkrigen

Mao – verker i utvalg, bind 2

Bind 2

Forlaget Oktober 1979, ISBN 82-7094-085-2
411 sider, 187 MB, last ned

Perioden med motstandskrigen mot Japan

Mao – verker i utvalg, bind 3

Bind 3

Forlaget Oktober 1979, ISBN 82-7094-216-2
290 sider, 138 MB, last ned

Perioden med motstandskrigen mot Japan (fortsatt)

Mao – verker i utvalg, bind 4

Bind 4

Forlaget Oktober 1980, ISBN 82-7094-245-6
445 sider, 190 MB, last ned

Perioden med den tredje revolusjonære borgerkrigen

Mao – verker i utvalg, bind 5

Bind 5

Forlaget Oktober 1977, ISBN 82-7094-192-1
532 sider, 225 MB, last ned

Perioden med den sosialistiske revolusjonen og den sosialistiske oppbygginga


Sist oppdatert 21. oktober 2017.