Tekster fra Kina

Arkivprosjektet presenterer her ml-bevegelsens utgivelser av kinesiske tekster fra andre forfattere enn Mao. Mange av hans tekster finner du her.

Andre klassikertekster finner du her.

Den store polemikken

Dei kinesiske kommunistane avslører den moderne-revisjonistiske leiinga i Sovjetunionens kommunistiske parti (1963–64)

Den store polemikken 1 Den store polemikken 2 Den store polemikken 3

Første band, Forlaget Oktober 1977, ISBN 82-7094-158-1
192 sider, 105 MB – Last ned

Andre band, Forlaget Oktober 1977, ISBN 82-7094-189-1
118 sider, 52 MB – Last ned

Tredje band, Forlaget Oktober 1979, ISBN 82-7094-190-5
196 sider, 87 MB – Last ned

Deler av polemikken i hefteform

Et forslag til den internasjonale kommunistiske bevegelsens generallinje Om Krustsjovs falske kommunisme og de historiske erfaringer verden kan trekke av denne

Et forslag til den internasjonale kommunistiske bevegelsens generallinje (1963)

Spørsmålet om Stalin (1963)

Er Jugoslavia et sosialistisk land? (1963)

Lederne i SUKP er de største splittelsesmakerne i vår tid (1964)

Om Krustsjovs falske kommunisme og de historiske erfaringer verden kan trekke av den

Andre tekster

Leninisme eller sosialimperialisme Dokumenter fra KKPs 11. kongress Hua Kuo-feng – taler og artikler

Leninisme eller sosialimperialisme (1970)

Dokumenter fra Kinas kommunistiske partis 11. nasjonale kongress (1977)

Hua Kuo-feng: Fortsett revolusjonen. Taler og artikler


Sist oppdatert 2. desember 2017