Et forslag til den internasjonale kommunistiske bevegelsens generallinje Om Krustsjovs falske kommunisme og de historiske erfaringer verden kan trekke av denne Leninisme eller sosialimperialisme

Tekster fra Kina

Arkivprosjektet presenterer her ml-bevegelsens utgivelser av kinesiske tekster fra andre forfattere enn Mao. Noen av hans tekster finner du her.

Andre klassikertekster finner du her.

Dokumenter fra Kinas kommunistiske partis 11. nasjonale kongress (1977)

Hua Kuo-feng: Fortsett revolusjonen. Taler og artikler

Leninisme eller sosialimperialisme (1970)

Spørsmålet om Stalin (1963)

Er Jugoslavia et sosialistisk land? (1963)

Lederne i SUKP er de største splittelsesmakerne i vår tid (1964)

Om Krustsjovs falske kommunisme og de historiske erfaringer verden kan trekke av den

Et forslag til den internasjonale kommunistiske bevegelsens generallinje (1963)

 


Sist oppdatert 29. januar 2016.