Klassekampens første år

Klassekampen har trofast kommet ut fra og med 1969. Først var den månedsavis, så kom den ut ukentlig fra 1973 og to ganger i uka fra 1976. Og fra 1. april 1977 har det ikke vært en hverdag uten KK. Vi har foreløpig lagt ut de to første årgangene og har planer om å presentere alle månedsavisene. Vi har også på lager en del materiale knytta til avisprosjektet, f.eks Kommisjonærposten. Det kommer etter hvert.

Utlegging av avisene skjer i samråd med Klassekampens ledelse.

Årganger

1969 ||| 1970 ||| 1971 ||| 1972 ||| 1973

Småtrykk

I den første tida blei det utgitt en del løpesedler og ekstrautgaver med Klassekampen avishode. Vi har lagt ut en del av disse småtrykka.

Fremmedarbeiderutgaven

I 1976–1977 blei det gitt ut en egen flerspråklig fremmedarbeiderutgave, i alt sju nummer.

Annet materiale

I internbladet Tjen folket (og etter hvert lokale medlemsblader) kan du finne masse stoff om partiets arbeid med Klassekampen. Det samme gjelder i direktiver og meldinger fra ledelsen. AKP gav også ut en engelskspråklig bulletin med navnet Class Struggle.