Tema: Faglig politikk og næringspolitikk

Her publiserer vi etter hvert en del hefter og annet materiale om faglige spørsmål og næringspolitikk.

Siste oppdatering 2. februar 2013

Redder lønnsstoppen arbeidsplassene?

Redder lønnsstoppen arbeidplassene?

Studiebok fra AKP(m-l), utgitt av Oktober 1978.

Inneholder fire innledninger fra et diskusjonsmøte i Det norske Studentersamfund (finansminister Per Kleppe, direktør i Norsk Arbeidsgiverforening Pål Kraby, Sigurd Allern fra AKP(m-l) og nestformann Kjell Gjerseth i klubben på Jøtul), samt klipp fra debatten. Videre Sigurd Allerns innledning om statsbudsjettet 1978 på et møte i opplysningsutvalget i Oslo AKP(m-l). A5-hefte, 48 sider, 7 Mb.

Fire hefter om tariff- og næringspolitikk

Last ned pdf-filer ved å trykke på omslaget.

Styrk fagbevegelsens kampkraft Faglig arbeid Slutt rekkene Slutt rekkene
Tyssedal – 10 år som prøvestein på klassekampen
(utgitt av AKP(m-l) i Odda og Tyssedal, 1983); 112 sider A4; 43 Mb
Foran tariffoppgjøret 1978: Kamp mot kriseforlik og lønnsnedslag (hefte 2 i serien Hva vil AKP(m-l)?) (1977); 80 sider A5; 16 Mb Industripolitikk – borgeras strategi – innledning holdt på RV sitt landsstyremøte 28. mai 1983 av Arne Lauritzen, faglig utvalg AKP(m-l); 20 sider A5; 2 Mb Forsvar vår nasjonale stålindustri (utgitt av Rana AKP(m-l), 1988); 16 sider A5; 2 Mb

Tre faglige studiebøker

Last ned pdf-filer ved å trykke på omslaget.

Styrk fagbevegelsens kampkraft Faglig arbeid Slutt rekkene
Styrk fagbevegelsens kampkraft. Faglig studiebok fra AKP(m-l), 1974.
205 sider; 39 Mb
Faglig arbeid. Studiebok fra AKP(m-l), 1980.
192 sider; 36 Mb
Slutt rekkene! Studiesirkel fra faglig utvalg i AKP(m-l), 1983
112 sider; 20 Mb

Strasbourgertesene m.v

Heftet Streik! inneholder «Lærdommer om de økonomiske kampene. Strasbourgerkonferansens resolusjon i anledning av spørsmålet om streiketaktikken i den nåværende perioden». I tillegg inneholder heftet tre artikler: «Om streiker» av Lenin, «Klassekamp» av Stalin og «En rimelig dagslønn for et rimelig dagsverk» av Engels. Vi legger heftet ut i to nokså like utgaver: Oktober-heftene nr 2 fra 1971 og Les og lær nr 3 fra 1977. Begge er på rundt 10 MB.