Direktiver og meldinger

Materiale fra AKPs arkiv ca. juli 1977 – ca. 1981

Vi legger her ut fellesskriv (direktiver, meldinger osv) fra partiledelsen til distriktsstyrer, lagsstyrer og medlemmer. Vi presenterer mappene, slik vi finner dem i arkivbokser i partiarkivet. Dette er boks OU 39.

De oppgitte datoen er henta fra tydelig datering på dokumentet. Det er ellers mulig å tidfeste de fleste skriva på grunnlag av innholdet, men det er ikke gjort her. De ligger imidlertid delvis i den rekkefølgen de er sendt ut fra sentralt hold. Noen dokumenter (særlig om kontingent og slikt) er sendt ut flere ganger.

Oversikt nummer 2, 3 og 4 med flere dokumenter finner du her, her og her. Det er planen etter hvert å samle dette i ei kronologisk oversikt. Filene er i pdf-format.

Hittil siste publisering: 1. juli 2010.

Mappe omfattende ca sept 1978 – 1979. En del dokumenter er fra organer i Norges kommunistiske studentforbund (NKS). Når disse er adressert til lag og distrikter, er det formodentlig lag og distrikter i NKS' egen organisasjon, og ikke i AKP. (Publisert 25.06.2010.)

Mappe omfattende stående direktiver per mars 1981 (Publisert 25.06.2010)

Mappe omfattende stående direktiver 1980-81, diverse rapportskjema og kampanjemålsettinger (Publisert 25.06.2010.)

«DS-mappe», stående direktiver, instrukser, skjema o.l som et distriktsstyre skal ha (Publisert 26.06.2010)

Mappe omfattende direktiver fra august 1977 til 1978 (Publisert 01.07.2010.)