Pressemelding 22. februar 2006

Ml-bevegelsens historie på nett og i arkiv

Arbeidernes kommunistparti (AKP) setter i vår i gang et prosjekt for å gjøre materiale fra den norske ml-bevegelsens historie allment tilgjengelig. Prosjektet ml-historie støttes økonomisk av Institusjonen Fritt ord.

Gjennom dette prosjektet ønsker AKP å svare på ønsker fra medlemmer og venner og fra historikere om å kaste lys over partiets første år. Det finnes i dag ingen komplette samlinger av vårt historiske materiale. Det som finnes hos partiet sentralt, er bare sparsomt systematisert og katalogisert.

Prosjektet ml-historie er todelt. For det første vil vi samle inn, systematisere og katalogisere offentlige publikasjoner, interne medlemsblader, styreskriv, direktiver og liknende. For det andre vil vi digitalisere deler av materialet og gjøre det tilgjengelig på verdensveven. Ferdig systematisert materiale vil bli deponert hos Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek etter avtale med dem.

Prosjektet er mer utfyllende presentert på nettstedet www.ml-historie.no.

For nærmere informasjon, kontakt Arnljot Ask på AKPs kontor, telefon 22 98 90 60 eller 99 39 21 88.