Oppdatert 25.06.10

Kontakt:
akp.arkiv@gmail.com


Vi takker:
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Institusjonen Fritt ord


To historiebøker:

Pål Steigan: På den himmelske freds plass

Erling Folkvord: Rødt! På barrikadene for RV og AKP

Dette er et nettsted med historisk materiale fra den norske ml-bevegelsen.

På dette nettstedet får du tilgang til originalmateriale fra bevegelsens første år, både eksterne og interne trykksaker. Klikk på Digitale blader på den røde linja over for å se hva vi har å by på så langt. Foreløpig finner du mange nummer av internbladet Tjen folket og diskusjonsbulletinen Enhet–Kritikk–Enhet. Dertil noen få lokale medlemsblader. Nytt er at vi er i gang med å legge ut direktiver og meldinger fra partiledelsen til medlemmene. Etter hvert kommer det mer, men vi ber om forståelse for at dette er fritidsarbeid, som gjøres av folk som er travelt opptatt med mange andre ting – ikke minst politisk.

Kvaliteten på originalene er varierende, og noen sider kan være vanskelige å lese. Vi har heller ikke komplette serier av alle blader, og det vil derfor være hull i det som ligger på nett. Om du har materiale vi ser ut til å mangle, kan du ta kontakt med oss på epost akp.arkiv@gmail.com.

ml-historie er et prosjekt som blei etablert av Arbeidernes kommunistparti (AKP). Ved overgangen til Rødt, oppretta partiet Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (FAP), som har ansvaret for å videreføre prosjektet.

Institusjonen Fritt ord har støtta deler av prosjektet. Dette gjelder i hovedsak arbeidet med å samle inn og organisere arkivmateriale. Digitaliseringa har så langt stort sett skjedd på dugnadsbasis. Originaler av de digitaliserte publikasjonene og en del annet materiale har vi deponert hos Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark).

Vi fortsetter arbeidet med å gjøre historisk materiale tilgjengelig på nettet, og vi vil etter hvert deponere mer hos Arbark.


Eksempler på ting som kan komme på disse sidene:

Tjen folket (internt medlemsblad)

Tjen folket
(internt medlemsblad)

Første mai 1977

Løpeseddel
Faglig 1. mai-front

Partiavisa Klassekampen

Klassekampen
Partiavis i mange år

Røde Garde - Rød Ungdoms blad

Rød Ungdoms blad
Røde Garde

Valgbrosjyre fra 1977

Valgløpeseddel
fra RV

Oslopartiets medlemsblad

Fram for partiet
(internt blad for Oslo)