Oslo AKP arrangerer åpent seminar:

Imperialisme = krig

29.-30. november 2003
BLS-salen, Nordahl Bruns gate 22

Lørdag 29/11 kl 10-13:
Ingrid Baltzersen og Per Gunnar Skotåm:
- Solidaritetsarbeid er grunnleggende forskjellig fra humanitært arbeid
- De humanistiske organisasjonenes arbeid er en videreføring av hjemlandets utenrikspolitikk
- Verdig og uverdig støtte. Hvem støtter vi i kampen mot imperialismen ?

Lørdag 29/11 kl 14-16:
Pål Steigan:
- "Død over okkupasjonstroppene og deres lakeier"
- Er kampen mot NORSK imperialisme viktigere enn kampen mot AMERIKANSK imperialisme - i Norge ?

Søndag 30/11 kl 11-15:
Per Gunnar Skotåm m.fl:
- Fra verneplikt til vervehær - omlegginga av det norske forsvaret i tall & fakta
- Tre måneders verneplikt - militært utbytte til den vernepliktige eller hjernevask for verving?
- Folkeretten og norske militær tilstedeværelse i kriger utafor Norges grenser
- Kvinnelig verneplikt - et reaksjonært krav ?

For påmelding og informasjon kontakt AKP
på telefon 22 98 90 68 eller per post Osterhausgata 27, 0183 Oslo
eller epost akp@akp.no

Studiemateriell:

Inngangspenger: 50 kroner

Til AKP si hjemmeside