AKP arrangerer åpent møte:

Nepal i dag
- folkekrig for demokrati og jordreform

tirsdag 7. februar 2006 kl 1830
Grønland 28 (Asylet), 2. etg

Innledere:

Anand Swapoor Verma fra World Peoples Resistance Movement (WPRM) som støtter maoistene i Nepal, og har god kjennskap til frigjøringskampen i Nepal og maoistenes kamp i India. Han er på turne her i Europa i februar.

Johan Petter Andresen fra AKP, som var i Nepal sist høst og også har skrevet en bok med samme tittel som temaet. Videofilm tatt opp av Andresen under besøket i de frigjorte områdene til maoistene i Nepal vil også bli vist.

Arrangør: AKP i samarbeid med Populus - studieforbundet folkeopplysning


Boka til Johan Petter Andresen kan bestilles fra AKP, Osterhaus' gt 27, 0183 Oslo
telefon 22 98 90 60, akp@akp.no,
eller fra Johan Petter Andresen (jpandres@broadpark.no)

75 kroner + porto (50 kroner for ungdom og arbeidsledige)

Til AKP si hjemmeside