Arbeidernes kommunistparti

Ja, jeg vil bli
bedre kjent med AKP!

I så fall:
Ring, skriv, send epost - eller fyll ut skjemaet nedafor


Merk: 
AKP er nå oppløst. Vi anbefaler det nye partiet Rødt.
Om du bruker skjemaet nedafor, vil vi oversende forespørsel om kontakt til dette partiet.
Rødt utgir gratisavisa Rødt nytt. Denne erstatter akp.no.
Tidsskriftet Rødt! fortsetter som før, og vi oversender bestillinger til dem.

Hilsen AKPs avviklingsstyre

Kontaktskjema

Jeg vil gjerne abonnere på månedsavisa akp.no - det er jo gratis.

Jeg vil gjerne ha et gratis prøveeksemplar av tidsskriftet Rødt!

Jeg tegner forresten abonnement på Rødt! med det samme - det koster vanligvis 240 kroner for ett år, men jeg får prøve første året for 150 kroner. (Om du er skoleelev og under 18, koster abonnementet bare 75 kroner. Si fra i merknadsfeltet.)

Jeg vil gjerne at AKP kontakter meg for å presentere sitt lokale tilbud.

Navn: *
Mer navn, evt c/o:
Adresse: *
Mer adresse:
Postnummer: *
Poststed: *
Epostadresse: *
Merknad:

* Felter som må fylles ut


Til AKP si heimeside