Pål Steigan (1990)

Veiskille

Finnes det noen vei ut av miljøkrisa?

Pål Steigan: Veiskille. Finnes det noen vei ut av miljøkrisa? (1990)

Andre bøker og hefter ||| Heimesida til AKP

Innholdsfortegnelse

Fra baksida

I Veiskille går Pål Steigan gjennom den voldsomme ødeleggelsen av natur og miljø vi har vært vitne til de senere årene. Ved å fokusere på naturødeleggelsene og klimaforandringene mener han at vi nå står ved et veiskille og at veien vi velger å følge i årene fremover vil være avgjørende for om jorda og menneskeslekten skal overleve. Steigan mener at det må en gjennomgripende forandring til. Og det haster. Denne forandringen vil bryte med den økonomiske og politiske tenkningen som har styrt verden til nå. "Finnes det noen vei ut av miljøkrisa?" er undertittelen boken har fått, og Pål Steigan skisserer opp flere veier å gå. Pål Steigan, født 1949, er forlagsredaktør. Han har vært formann i SUF(m-l) 1969-1971 og i AKP(m-l) 1975-1984.

Om boka

Utgitt på Forlaget Oktober i 1990. ISBN 82-7094-519-6
Boka er skrevet med støtte fra Norsk faglitterært forfatterfond og Felleskampanjen for jordas natur og miljø
Lagt ut på nettet i februar 2004. Forbehold for korrekturfeil

Takk

For å kunne samle og bearbeide materialet til denne boka har jeg hatt god hjelp fra mange personer. Mange av dem har djupere innsikt enn meg i økologiske spørsmål, og jeg er svært takknemlig for all støtte. Jeg vil særlig nevne: Haleh Afshar, Kristin Asdahl, Arne Bernhardsen, Ian Bryceson, Elin Enge, Kjersti Ericsson, Marianne Gjørv, Torleiv Grue, Per Håkonsen, Geir Johnsen, Luke Moynihan, Jørn Siljeholm, Hanne Svarstad, Knut-Henning Thygesen, Lloyd Timberlake. Jeg har også satt stor pris på diskusjoner med Sigmund Kvaløy, Arne Næss, Ladislav Hejdanek, Jiri Dienstbier og Radim Palous. Det er også mange som har bidratt med kritikk når jeg har holdt foredrag om dette emnet, kritikk som har gjort at jeg har tatt opp noen standpunkter til nyvurdering og til tider endret dem. I andre tilfeller har denne kritikken også fått meg til å skjerpe mine opprinnelige standpunkter.

Oslo, februar 1990
Pål Steigan

Innhold

Miljøkrisa og hertuginnens omfavnelse

Del 1: Hva veit vi om kreftene som fører til økokrise

Ørkenplaneten? ||| Jordsmonnet forsvinner ||| Naturkatastrofer - guders eller menneskers verk ||| Forurensning ||| Den internasjonale søppelhandelen ||| Hullet i himmelen ||| Drivhuset ||| Den kjernefysiske vinteren ||| Havørken i nord ||| Skogdøden ||| Plyndringa av genebanken ||| Bioteknologi - velsignelse eller trussel? ||| Kvinnenes miljøkrise ||| Bhopal, den kjemiske industriens Guernica ||| Vannkraftutbygging i 3. verden. Narmada-prosjektet ||| Regnskog ||| Uhjelp og miljøkrise ||| Hvorfor gjeldskrise? ||| De rike landas krig mot de fattige

Del 2: Hva veit vi om kreftene som fører til økokatastrofe

Erfaringer fra sosialistiske land ||| Saltørken så langt øyet rekker. Ødelegginga av miljøet i Sovjet ||| Miljøkrisa i Polen, Tsjekkoslovakia ||| Den gode jord? Erfaringer fra økokrise i Kina ||| Avskoging og jorderosjon ||| Den brennende elva ||| Hva har det vært med sosialismen som har skapt økokrise? ||| Økologi og den stalinske planmodellen ||| Etatisme eller sosialisme ||| Statseiendom eller arbeiderkollektiver? ||| Demokratiet som forsvant

Del 3: Det store spranget melleom innsikt og handling

Romaklubben ||| Hva gikk galt? ||| Brundtland-kommisjonen ||| Energiproblemet ||| Brundtland vs Brundtland ||| Energi ||| Forurensning ||| Norge og den tredje verden ||| Målestokker for ei bærekraftig utvikling ||| Arne Næss og økofilosofene

Del 4: Et forsøk på å bidra til marxistisk teori

Hva med Marx? ||| Fremmedgjøring ||| Fabrikkeierens sønn og arbeiderklassens miljø ||| De to varesirkulasjonene ||| Vareproduksjonen erobrer ytterkantene av kloden ... ||| Kapitalismen, kan den løse miljøkrisa? ||| Avgiftsstrategien

Del 5: Hva må gjøres? Hva slags samfunnsmessige endringer må til?

Rekkevidden av problemet ||| Kapitalisme uten imperalisme? ||| Miljøfascisme ||| Den teknologiske utveien ||| Arbeiderklassen og ansvaret for framtida ||| Alternativ framtid? ||| Minimumskrav til ei løsning ||| Framtida begynner NÅ ||| Sammenfatning. Et økokommunistisk manifest


Andre bøker og hefter ||| Heimesida til AKP