AKPs studiesirkel

Bli med i AKP!

Sirkelen er utgitt i bokform av Røde fane i november 1999.

Her finner du innledningsbanken
med noen forslag til innledninger til sirkelmøtene

Bakgrunnsfoto: Rolf Svendsen

 

Til AKP si hjemmeside