9. september 2001

25 år sidan Mao døydde

25 years since the death of Mao

Mao Zedong

9. september 1976 døydde Mao Zedong, 83 år gamal. Han leidde den kinesiske revolusjonen og den sosialistiske oppbygginga. Dei teoretiske bidraga frå Mao til marxismen-leninismen er store, og her er eit oversyn over nokre av dei verka som er tilgjengelege på nettet.

On September 9th 1976 Mao Zedong died, 83 years old. He led the Chinese revolution and the socialist construction of his country. His theoretical contributions to marxism-leninism are huge, and below are listed some of his works available on the net.

[Tekstar på norsk]

Røysta til Mao Zedong / The Voice of Mao Zedong

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/chinese-music/Historical_Voices/

Utvalde verk / Selected Works English

Band 1 / Book 1: Deutsch English Español

Band 2 / Book 2: Deutsch English Español

Band 3 / Book 3: Deutsch English Español

Band 4 / Book 4: Deutsch English Español

Band 5 / Book 5: Deutsch English Español

Dei fylgjande banda er gjevne ut av Kranti Publications, Secunderabad, og Sramikavarga Prachuranalu, Hyderabad. Dei er sett saman av skrifter gjevne ut av Raude Gardistar og frå andre kjelder. / The following editions are published by Kranti Publications, Secunderabad, and Sramikavarga Prachuranalu, Hyderabad. They are put together from unofficial sources. Alle er på engelsk. / All in English.

Band 6 / Book 6: English

Band 7 / Book 7: English

Band 8 / Book 8: English

Band 9 / Book 9: English

Nokre av skriftene frå desse bøkene finn de på tysk her: / Some of the texts from these volumes can be found in German here: Deutsch

Tale halde av Mao på fredskonferanse i 1964, berre publisert i The Spark (New Zealand). / Speech given by Mao on peace conference in 1964. Only published in The Spark (New Zealand): English

Den lille raude / The Red Book

Deutsch Español English | Russisk | Kinesisk | Svensk (berre nokre få sitat)

Dikta til Mao Zedong / Poems of Mao Zedong

English

Militærskriftene / Military Writings

Deutsch English

Ein kritikk av sovjetøkonomien / A Critique of Soviet Economics

Español English | Tagalog

Andre språk / Other Languages

Fransk / French

D'où viennent les idées justes?
Les Particularites de la Chine et la Guerre Revolutionnaire
A la mémoire de Norman Béthune

Kinesisk / Chinese

http://csf.colorado.edu/mirrors/marxists.org/chinese/index.htm

Russisk / Russian

Strategiske spørsmål i den revolusjonære krigen i Kina
Mot liberalismen
Carry the revolution through to the end
People of the world, unite and defeat the US aggressors and all their running dogs

På norsk Norsk / Norwegian

Om praksis
Om motsigelsen
Mot liberalismen
Å bli angrepet av fienden er ikke en dårlig ting, men en god ting
Til minne om Norman Bethune
Korrigér arbeidsstilen i partiet
Noen spørsmål om metoder for ledelse
Tjen folket!
Den dumme gamle mannen som flytta fjella
Om folkets demokratiske diktatur
Bevar stilen med å leve enkelt og kjempe hardt
Hvor kommer de rette tankene fra?


Attende til AKP si heimeside / Home page of the Workers' Communist Party of Norway

Heimesida til AKP