Til AKPs heimeside

Karl Marx og Friedrich Engels

Det kommunistiske manifest

Proletarer i alle land, foren dere!

 

I samband med Manifestets 150-årsjubileum i 1998 gav tidsskriftet Røde fane ut dette viktige og historiske skriftet i en ny norsk oversettelse av Morten Falck. AKP presenterer her nettutgaven.

Originalens tittel: Das Kommunistische Manifest

Norsk oversettelse februar 1998 - copyright Røde Fane, boks 124 Sentrum, 3252 Larvik.

Oversatt etter fjerde autoriserte tyske utgave med forord og fotnoter av Friedrich Engels (London 1890), utgitt av Dietz Verlag (Berlin 1970), og etter Manifesto of the Communist Party, edited and annotated by Frederick Engels (London 1888), gjengitt i Collected Works, Lawrence & Wishart, London, vol. 6 (1976), vol. 24 (1989), vol. 26 (1990) og vol. 27 (1990).

ISBN-nummer for den trykte utgaven: 82-91778-05-1. Denne er på 84 sider i A5-format, og kan bestilles fra Røde fane. Prisen er 40 kroner pluss porto. Mulighet for kvantumsrabatt.

Innhold: