Klassiske tekster

Dette er ei oversikt over hvor på nettet du kan finne en del klassiske tekster innen marxismen og tilligende herligheter. Utvalget er en smule tilfeldig, og dette er ikke meint som ei liste over "godkjente" eller "særlig tilrådde" tekster. Men mange av dem kan en nok ha nytte av å lese. Og vi håper flere kommer etter hvert. Forfatterutvalget er i første omgang begrensa til det som i m-l-bevegelsens første år blei betegna som "de fem store". Mange andre fortjener sikkert sin plass under overskrifta "klassiske tekster". Siste oppdatering: 5. november 2005.

Marx | Engels | Lenin | Stalin | Mao | All slags hefter og bøker utgitt av AKP

Klikk på et flagg for å komme til teksten på det aktuelle språket.

Noen flere: Bakunin | de Beauvoir | Bebel | Bernstein | Blanqui | Bukharin | Castro | Cliff | Connolly | Dimitrov | Draper | Feuerbach | Fourier | Frankfurterskolen | Goldman | Gramsci | Guevara | Hegel | Ho Chi Minh | Kautsky | Keynes | Kollontaj | Lukacs | Luxemburg | Malcolm X | Mariátegui | More | Nkrumha | Owen | Pannekoek | Plekhanov | Proudhon | Evelyn Reed | John Reed | Rousseau | Saint-Simon | Sartre | Shaw | Sinclair | Strong | Trotskij | Weber | Wilde | Wollstonecraft | Zetkin | Zhou Enlai | og enda mye mer på marxists.org


Karl Marx (1818-1883)

Friedrich Engels (1820-1895)

Vladimir Iljitsj Lenin (1870-1924)

Josef Stalin (1879-1953)

Mao Zedong (1893-1976)

Til AKP si heimeside