Kjersti Ericsson:

Den flerstemmige revolusjonen

Til innholdsfortegnelsen | Til Røde fane | Til AKP


LITTERATUR

 • Amin, Samir: L'Éurocentrisme. Paris 1988
 • Amin, Samir: De-linking. London 1990
 • Bakke, Nils Arne: "Kriminaliteten som ikke straffes". Materialisten nr. 4, 1980
 • de Beauvoir, Simone: Det andra könet. Svensk utg. Stockholm 1986
 • de Beauvoir, Simone: Force of circumstance. Eng. utgave London 1968
 • Bennholdt-Thomsen, Veronica: "Subsistence production and extended production". I Young, Wolkowitz & McCullaugh: Marriage and the Market. London 1984
 • Brewer, Anthony: Marxist theories of imperialism. London 1980
 • Brox, Ottar: Hva skjer i Nord-Norge? Oslo 1969
 • Brox, Ottar: "'Nord–Sør-konflikt?'" Kronikk i Dagbladet 26. oktober 1989
 • Bull, Edvard: Arbeiderklassen i norsk historie. Oslo 1947
 • Campbell, Beatrix: Wigan Pier Revisited. London 1984
 • Cronberg, Tarja & Sangregorio, Inga-Lisa: Vidunderlige, nye hverdag. Oslo 1982
 • Cronberg, Tarja: "Det intelligenta hemmet. Kampen om vardagslivets teknologisering". I Halsaa, Beatrice & Viestad, Else: I pose og sekk. Framtidsbilder. Oslo 1990
 • Dankelmann, Irene & Davidson, Joan: Women and Environment in the Third World, Alliance for the Future. London 1988
 • Eide, Elisabeth: "Den vanskelige solidariteten". I Røde Fane nr 1, 1990
 • Elstad, Jon Ivar: Det norske samfunnssystemet i slutten av det 20. århundre. Oslo 1989
 • Engels, Friedrich: Sosialismens utveckling från utopi til vetenskap. Svensk utgave 1938
 • Ericsson, Kjersti: "De framgangsrike fiskerne i Shenzhen – Kinas nye kapitalister?" Materialisten nr. 3, 1984
 • Ericsson, Kjersti: Søstre, kamerater! Oslo 1987
 • Ericsson, Kjersti: "Kvinnekampen – hva koster den oss?" Materialisten nr. 1, 1989
 • Ericsson, Kjersti: "Det er farlig å ikke ha drømmer". Materialisten nr. 1, 1990
 • Ericsson, Kjersti: Aktivistene forteller. Rapport 1991
 • Esteva, Gustavo: For the law of the weakest: An argument against the prejudice of equality. Symposium "Le droit en question, April 27–28, 1990, Montreal.
 • Firestone, Sulamith: Kjønnenes dialektikk. Oslo 1973
 • Fossum, Egil: Fra Stalins Sovjet. Oslo 1984
 • Foucault, Michel: Det moderne fengsels historie. Oslo 1977
 • Garland, David: Power and Culture. Forelesning på Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo 20/2 1991
 • Goffman, Erving: Interaction Ritual. New York 1967
 • Guerrero, Amado: Philippine Society and Revolution. Oakland 1970
 • Gulbrandsen, Jorun: "De VIRKELIGE historiene fra virkeligheten". I Ericsson, Kjersti: Kvinnekamp: Vi eier morgendagen! Oslo 1986
 • Haukaa, Runa: "Theoretical Ambiguities – a Reflection of Women´s Lives?" I Holter, Harriet: Patriarchy in a Welfare Society. Oslo 1984
 • Henriksson, Benny: Pengene eller livet! Oslo 1981
 • Hoëm, Ragnhild: "Privatsfæren som salderingspost i den offentlige politikk". Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 4, 1979
 • Holter, Øystein: Menn. Oslo 1989
 • Hooks, Bell: Feminist theory from margin to center. Boston 1984
 • Huberman, Leo: Människans rikedomar. Svensk utg. Stockholm 1965
 • Hynes, Patricia: Reconstructing Babylon. London 1989
 • Høigård, Cecilie & Balvig, Flemming: Kriminalitet og straff i tall og tekst. Oslo 1988
 • Jayawardena, Kumari & Kelkar, Govind: "The Left and Feminism." Economic and Political Weekly, Sept. 23, 1989
 • Jensen, Siri: "Mindre jobb, mer arbeid". I Røde Fane nr 1, 1990 a
 • Jensen, Siri: "Kvinnekrav i Bihar". I Klassekampen 12. desember 1990 b
 • Johansen, Per Ole: Samfunnets pansrede neve. Oslo 1989
 • Klassekampen 8. mars 1988. Intervju med Sigrun Instefjord
 • Klassekampen 16. august 1990. Intervju med Beatrix Campbell
 • Klassekampen 25. oktober 1990: Intervju med Vincente Navarro
 • Klassekampen 9. november 1990: Intervju med Trygve Haavelmo
 • Klassekampen 4. mars 1991: "Solidaritet må dikteres fra Sør"
 • Lenin,V.I.: Staten og revolusjonen. Oslo 1977
 • Lenin, V.I.: "De nærmeste oppgavene til Sovjetmakta". Utvalgte verker, bind 9. Oslo 1978
 • Lenin, V.I: "Om naturalskatten". Utvalgte verker, bind 12. Oslo 1978
 • Lenin, V.I.: "Woman and Society". Gjengitt i The Woman Question. Selections from the writings of Marx, Engels, Lenin, Stalin. New York 1951
 • Lenin, V.I. Imperialismen, kapitalismens høyeste stadium. Norskspråklig utg. Leningrad 1934
 • Lilleaas, Ulla-Britt: "Seksualitet, kjønn og makt – en kritisk gjennomgang av kvinnesynet i legevitenskapen". Materialisten nr. 4, 1988
 • Lindseth, Gunvald: "Nord-Norge uten framtid?" Røde Fane nr. 2, 1990
 • Luxemburg, Rosa: Skrifter i utvalg, bind I. Oslo 1973
 • Lysestøl, Peder Martin: Jugoslavia – et forsøk på sosialisme. Oslo 1985
 • Lærebok i politisk økonomi. Norsk utgave, Oslo 1975
 • Magnusson, Oscar: Jeg vil leve. Oslo 1984
 • Maher, Vanessa: "Work, consumption and authority within the household: A Moroccan case". I Afshar, Haleh: Women, Work and Ideology in the third world. London 1985
 • Maotsetung: "On New Democracy." I Selected Works, Volume II. Peking 1965
 • Maotsetung: A critique of Sovjet economics. New York 1977
 • Marx, Karl: "Brev til Meyer og Vogt, 9/4-1870". I Utvalgte skrifter, København 1938
 • Marx, Karl: "Brev til Kugelmann". I Utvalgte skrifter. København 1938
 • Marx, Karl: "Kritikk av Gotha-programmet". I Utvalgte skrifter, bind II. København 1903
 • Marx, Karl: Kapitalen. Første bok. Oslo 1983
 • Marx, Karl: "Det britiske herredømme i Indien". Utvalgte skrifter, bind II. København 1938
 • Matsui, Yaori: Women´s Asia. London 1989
 • Morgan, Robin: Sisterhood is Global. Suffolk 1985
 • Myrdal, Jan: Indien väntar. Stockholm 1980
 • Nordenstam, Lasse: "Filippinene foran økologisk katastrofe". Kronikk i Klassekampen 21. mars 1991
 • NOU 1987: 9 A: Arbeidstidsreformer. Oslo 1987
 • NOU 1988: 30. Samvirke på nye områder – Fornyelse, selvhjelp og demokrati
 • Nove, Alec: An economic history of the USSR. Harmondsworth, Middlesex 1969
 • Odda og omegn faglige samorganisasjon 75 år. Odda 1989
 • Opprør nr. 4, 1989. Intervju med Bjørn Hauger
 • Our Common Future. World Commission on Environment and Development. Oxford 1987
 • Rai, Maithreyi Krishna: Women and Development. The Indian Experience. Bombay 1988.
 • Raymond, Janice G.: "Of Eggs, Embryos and Altruism". I Hynes, Patricia: Reconstructing Babylon. London 1989
 • Sison, Jose Maria & Werning, Rainer: The Philippine Revolution. The leader´s view. New York 1989
 • Scott, Hilda: Women and Socialism. London 1976
 • Scott, Hilda: Working your way to the bottom. London 1989
 • Shiva, Vandana: Til livets opphold. Kvinner, miljø og utvikling. Oslo 1989
 • Sira, Borgny: Vaskekoner – overkoner – renholdere. Semesteroppgave Rogaland Distriktshøyskole 1988
 • Skjønsberg, Else: Om kvinner og EF. Oslo 1990
 • Stalin, Josef: Om leninismens grunnlag. Oslo 1945
 • Stalin, Josef: Sosialismens økonomiske problemer. Oslo 1975
 • Staunton, Irene: Mothers of the revolution. Harare 1990
 • Steigan, Pål: Veiskille. Finnes det noen vei ut av miljøkrisa? Oslo 1990
 • Stortingsmelding nr. 41 (1987–88): Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal helseplan.
 • Stree Shakti Sanghatana: 'We were making history'. Life stories of women in the Telangana Peoples struggle. New Dehli 1989
 • Svenneby, Elin: "Med "menneske" som udefinert målestokk". Nytt om kvinneforskning nr. 2, 1988
 • Thanh-dam Truong: Sex, Money and Morality. Prostitution and Tourism in South-East-Asia. London 1990
 • Timberlake, Lloyd: "Afrika i krise". I Eide, Elisabeth: Brudd. Oslo 1986 a
 • Timberlake, Lloyd: "Bønder og matvareproduksjon". I Eide, Elisabeth: Brudd. Oslo 1986 b
 • Toubia, Nahid: "Women and health in Sudan". I Toubia, Nahid: Women of the Arab World. London 1988
 • Tyssedal – 10 års klassekamp. Utgitt av AKP (m-l) i Odda og Tyssedal. Oslo 1983
 • Utvik, Bjørn Olav: "Sør-Korea – liberalismens triumf?" og "Statsstyrt utvikling i Sør-Korea". Kronikker i Klassekampen 14. og 15. mars 1991
 • Vidyarthi, Varun: "Folk, ikke trær". Røde Fane nr. 2, 1990
 • Vogt; Helen: "Husmora på museum". Klassekampen 21. mars 1991
 • Waring, Marilyn: If women counted. London 1989
 • Wergeland, Ebba: "Kvinners yrkessykdommer". I Materialisten nr 3–4, 1987
 • Wergeland, Ebba: "Folkehelse". I Røde Fane nr. 1, 1990
 • Whitehead, Ann: "'I´m hungry, mum': The politics of domestic budgeting". I Young, Wolkowitz & McCullagh: Marriage and the Market. London 1984
 • Widerberg, Karin: "Reforms for women – on male terms – the example of the Swedish legislation on parental leave". I Strand, Kitty: Graviditet og arbeid. Institutt for forebyggende medisin, Oslo 1991
 • Williams, Raymond: Resources of hope. London 1989
 • Women, a world report. London 1985
 • Zimmerman, Jan: Once upon a future. London 1986

 • Til innholdsfortegnelsen | Til Røde fane | Til AKP