akp.no

Store demonstrasjoner

akp.no nr 2, 2007


Protestene mot USAs krig i Irak øker på. Flertallet av amerikanerne og britene er imot. Midt i februar var Tony Blair nødt til å annonsere at 1.500 soldater skal trekkes ut av Irak. Han vil sende 1.000 ekstra soldater til Afghanistan i stedet, der USA trenger hjelp til enda en krig de ikke kan vinne.

24. februar demonstrerte 100.000 mennesker i London. De krevde at alle okkupantstyrker skulle trekkes ut av Irak og de sa nei til angrep på Iran.

27. januar demonstrerte 500.000 mennesker i Washington mot USAs krig i Irak. Mange grupper har organisert seg i  protest, som soldatmødre og krigsveteraner. En brei bevegelse er vokst fram for løytnant Ehren Watada, som nekta å dra tilbake til Irak i juni i fjor. Han sa at USAs angrep og okkupasjon var ulovlig og i strid med alle internasjonale avtaler og lover, og at han gjorde seg til krigsforbryter hvis han fortsatte å delta i denne krigen. Det har vært flere rettssaker. Den neste er 19. mars.

Les mer på www.thankyoult.com.