akp.no

Språket bedrar

akp.no nr 2, 2007


Hvis politiet slår og banker mennesker i en demonstrasjon: Hva kaller du det? Demonstrasjonsvold eller demonstrantvold? Ingen av delene. Du og avisene ville sagt «politivold». Den som utfører den voldelige handlinga, får knytta den til seg.  

Men hva skjer når menn slår eller dreper kvinner? Da heter det ikke mannsvold. Det heter familievold. Det heter til og med kvinnevold! Fra 2000 til 2005 ble 104 kvinner i Norge drept av sine nåværende eller tidligere kjærester. For eksempel omtaler avisa Nordlys i Tromsø dette som «familievold». Hvor ble det av offeret? Hvor ble det av drapsmannen? Trylla bort.  

Et søk på Google med søkeordet «familievold» gav 24 000 treff. Vi har ikke lest alle, men så langt vi rakk, handla det ikke om at kvinnene eller barna dreiv med vold, men om faren/ ektemannen/kjæresten. Et søk på «mannsvold» gav 5 treff. Et søk på «mannevold» gav 19 treff. Et søk på «kvinnevold» gav 2190 treff. De handla om menns vold.  

Det er merkelig at det år etter år er helt umulig å sette bjella på katta. Rettere sagt, på balla.