akp.no

Sekstimersdag i Trondheim Parkering

Vibeke Hagen intervjua av Jorun Gulbrandsen

akp.no nr 2, 2007


Det er 20 trafikkbetjenter i Trondheim, og de har seks timers normalarbeidsdag. akp.no snakker med plasstillitsvalgt Vibeke Hagen om hvordan erfaringene er.

- Det er veldig fint å jobbe bare seks timer. Med spisepausa blir det seks og en halv. Vi har holdt på siden 1. juni i fjor. Vi snakker om at vi ikke er like slitne som før. Det gjelder både på jobben og i fritida. På jobben er vi mer opplagt. Og vi får mer ut av fritida også. Noen har begynt å trene.

- Hva bruker du den ekstra tida til?

- Jeg har barn i barnehage og skole og har fått en lettere hverdag. Det skjønner alle som har erfaring med å bringe og hente barn før og etter en lang arbeidsdag.  

Mer ut av dagen

- Hvordan har dere ordna vaktene?

- Arbeidstida ligger mellom klokka 07 og 2345. Hovedtyngden av vaktene har vi på dagtid, enten fra 08 til 1430 eller 0930 til 16. Så har vi ei mellomvakt fra 1330 til 20 og ei kveldsvakt fra 16 til 2345. Den siste vakta er like lang som før. Det er fordi vi ikke ville ha for mange kveldsvakter. Så løsningen ble ei blanding mellom rein sekstimersdag og 30-timers uke.

Mellomvakta starta tidligere klokka 12. Nå starter den halv to, og det gjør at folk får mer ut av de dagene.

- Er det blitt ansatt flere folk?

- Nei. Det vi har gjort, er å redusere antallet som er på jobb i to perioder av dagen. Det er tidlig om morgenen og mellom halv tre og fi re. Da er folk ute på veiene og kjører.  

Samme tillegg

- Har dere beholdt tillegga dere hadde før?

- Full lønn med alle tillegg er beholdt akkurat som før.  

- Er det mye deltid blant parkeringsvaktene?  

- Nei, de aller fleste jobber 100 %. Og vi er like mange kvinner som menn.  

- Leverer dere mindre arbeid når dere jobber kortere?  

- Nei, vi yter like mye. Antallet parkeringsbøter er det samme. Dessuten sjekker vi piggdekk. Da tas det inn vikarer. Vi har også fått overført deler av politivedtektene, slik at vi sjekker rydding av snø, strøing og søppel. Vi dokumenterer, finner gård eier og gir miljøgebyr på 500 kroner. Det er et prøveprosjekt.  

Vil ha et år til  

- Hvem fant på at dere skulle ha sekstimersdag?  

- Det var styreleder Elin Kvikshaug Berntsen fra SV som foreslo det. Hun er opptatt av sekstimersdagen. Vi har et høyt sjukefravær. Vi går ute hele dagen. Hun vil se om sjukefraværet går ned. Jeg tror at et års forsøk er for kort tid til å lære noe om det, for vi har en del langtidsfravær.  

- Treffer du arbeidskameratene fortsatt, eller har dere ikke pauser?  

- Vi har spisepause. Der har vi opplevd noe nytt, som faktisk er positivt. Før hadde vi pause på likt alle sammen. Det ble til at du alltid satt sammen med de samme. Nå går arbeidet mer jevnt, pausene er mer fordelt, og det betyr at du har pause sammen med litt ulike folk. Vi blir kjent med flere.  

- Håper du at forsøket fortsetter et år til?  

- Ja, så absolutt. Jeg håper at Trondheim Parkering vil fortsette å være en framtidsretta bedrift og fortsette med sekstimersdagen. Jeg ville virkelig grue meg til å gå tilbake til åttetimersdag!