akp.no

10. og 11. mars er det
stiftelseslandsmøte

akp.no nr 2, 2007


Den 10. og 11. mars er det planlagt stiftelseslandsmøte for et nytt parti. AKP og RV har arbeidet for å forene de revolusjonære kreftene og starte utviklinga av et nytt, revolusjonært parti i Norge. Rød Ungdom, AKP og RVs ungdomsorganisasjon, har vært med i prosessen hele veien.  

I begynnelsen av februar møttes ledelsene for AKP, RV og Rød Ungdom for å bli enige om forslag til dette landsmøtet. Mange komiteer hadde arbeidet på forhånd. Ledelsene kom fram til et felles forslag til program, vedtekter, ledelse og stiftelseserklæring. Alle forslag finnes her: www.akp.no og www.rv.no. Torstein Dahle blir leder, Ingrid Baltzersen og Ana Taylor Lopez blir nestledere. Rett før landsmøtet, holder alle tre organisasjonene landsmøter for å vurdere om de er enige i forslagene fra ledelsene.  

Hva barnet skal hete? Mange gode forslag diskuteres fortsatt i organisasjonene. Det er meninga at akp.no skal fortsette - med nytt navn - som det nye partiets avis. Du som leser dette og er abonnent, behøver ikke foreta deg noe. Det finnes valglover i Norge. De bestemmer bl.a. når et parti må være stiftet for å kunne stille til valg med sitt eget navn. Dette nye partiet stiftes i mars. For å stille til valg med sitt eget navn i 2007, måtte det ha vært stiftet i 2006. Så det går ikke. Men siden RV, som har rett til å stille lister, går opp i det nye partiet, må det nye partiet stille til valg i september 2007 som RV.  

Fra 1. oktober bruker det nye partiet sitt nye navn.  

Det neste nummeret av denne avisa vil informere om det som skjedde på stiftelseslandsmøtet.  

En samling av de revolusjonære er et viktig skritt for å bygge opp et sterkere og større parti, som kan organisere, kamp mot pensjonsreform og krigsdeltakelse og for å bruke krefter på å påvise hvordan og hvorfor kapitalismen er et ødeleggende system for de aller fleste mennesker på jorda. Når en ser på hvordan penger til de grader går foran miljøet, haster det med å parkere kapitalismen.  

Stiftelsen av det nye partiet i mars er bare starten. Det handler om å legge til rette for en utvikling som du, hvis du er interessert, kan delta i. Det trengs mange flere folk! Ta kontakt med RV eller AKP!