akp.no

Den typiske innvandreren er kvinne

akp.no nr 2, 2007


Den typiske innvandreren er kvinne. Dette meldte Statistisk sentralbyrå (SSB) nylig. De siste 15 åra har det innvandra flere kvinner enn menn til Norge. De fl este har kommet gjennom familieinnvandring. I perioden 1990-2005 var det nesten dobbelt så mange kvinner (72.000) som menn (38.000) som familie innvandra. Samtidig var kvinneandelen blant arbeidsinnvandrerne relativt lav med 25 prosent.

Mens over halvparten av kvinnene kom til Norge som følge av familieinnvandring, kom bare en tredjedel av mennene til landet på denne måten. 20 prosent av mennene kom som arbeidsinnvandrere, mens nærmere 40  prosent var flyktninger.