akp.no

Bonus mest for menn

akp.no nr 2, 2007


Fra Statistisk sentralbyrå i januar: Kvinner tjener i gjennomsnitt 84,7 prosent av hva menn gjør per måned. Bonuser og andre tillegg forsterker forskjellene mellom kvinner og menn, viser en fersk SSB-rapport. Samla sett blir lønnsgapet mindre år for år, men det går sakte. Lønnsforskjellene er størst hos dem med høyere utdanning.

Tar vi med ulike trygder og overføringer og kapitalinntekter, har kvinner 67 prosent av menns inntekt. Det skyldes i hovedsak at menn har større kapitalinntekter.

Kvinner hadde 72 prosent av mennenes inntekt etter skatt i 2004. Denne forskjellen økte fra 2003.

Menn mottar flere frynsegoder enn kvinner.