akp.no

- Nei til 21 års grense

Magnhild Nilsen intervjua av Turid Kjernlie

akp.no nr 2, 2007


Arbeiderpartiet, ved arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, vil ha 21 års aldersgrense for dem som vil gifte seg med en utlending som bor i et land utafor EØS-området. akp.no spør Magnhild Nilsen, som studerer «Kjønn, feminisme og likestilling» ved Universitetet i Oslo, om hva som ligger i forslaget.

- I høst var et forslag til endring i Utlendingslova ute på høring. Forslaget var todelt; det ene var 21 års aldersgrense for familieinnvandring for ektefeller, det andre var ulike forslag til tilleggstiltak, som hadde det til felles at de ville gå hardere ut over unge som ikke er etnisk norske. Forslaget hans møtte stor motbør, to av tre høringsinstanser var imot, også regjeringspartiene SV og SP. Argumentene mot forslaget var at de var diskriminerende, fordi vi i praksis får ei aldersgrense for etniske norske og ei for etnisk ikke-europeere. Dessuten er mange skeptiske til om den vil oppnå målet: å hindre tvangsekteskap. Nå har Hanssen laga et nytt forslag.  

- Hva går det ut på?  

- Det nye forslaget er ikke lagt fram skriftlig. Bjarne Håkon Hanssen har lagt det fram for de andre i regjeringa, og det vi kjenner, er det som har lekka fra dette. Forslaget går ut på at den som bor i Norge og vil gifte seg med en utlending som bor utafor EØS-området, må ha gått på skole eller ha arbeida i Norge i minst fem år etter grunnskolen.  

Det blir samme aldersgrense, så det er det samme forslaget. 16 + 5 = 21 år. Men, jo flere år fra du fyller 16 som ikke brukes på skole eller jobb, jo eldre må du bli før du kan gifte deg med en som kommer utafra EØS. Senterpartiet sier nå at de kanskje må gå med på det, siden de var imot det første forslaget. Hadde ikke saken vært så alvorlig, hadde Sps reaksjon vært fornøyelig. Det er bra at SV fortsatt står imot.  

Reelt diskriminerende  

- Men når 21-årsgrensa gjelder alle 21- åringer, ikke bare dem med pakistansk bakgrunn, kan en vel si at loven ikke vil være diskriminerende?  

- Ja, det kan en si. Formelt sett blir ikke teksten i loven diskriminerende. Men den er laga for å hindre tvangsekteskap, og hvis den i praksis hovedsakelig kun rammer ikke-etniske norske, som den er ment, vil den bli indirekte diskriminerende i praksis. Det er ikke uten grunn at 21-årsgrensa skal være en del av utlendingsloven. I hovedsak følger grensa Schengen-avtalen. Innafor Schengen er ja, utafor er nei. Du kan gifte deg når du vil, med en fra Spania. Men ikke med en fra Marokko.  

Eksisterende lover  

- Loven er begrunna med at den skal hindre tvangsekteskap. Har vi ikke en lov mot det fra før?  

- Jo, i straffeloven. Og utlendingsloven inneholder allerede tiltak mot tvangsekteskap, og vi har allerede en bestemmelse som sier at hvis du er norsk statsborger under 23 år og skal gifte deg med en utlending, må du tjene 167.000 kroner i året (2005). Oppholdstillatelse kan nektes hvis herboende ikke samtykker, eller myndighetene har grunn til å tro at ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje. Men denne bestemmelsen er ennå ikke satt i verk. Bør en ikke undersøke om eksisterende regelverk fungerer før en lager nye bestemmelser?  

Ikke mange  

- Hvor mange gifter seg før de er 21 år?  

- Hvis du tar dem med pakistansk bakgrunn, var det bare fem prosent av dem mellom 18 og 21 år som var gift ved utgangen av 2006. Prosenten har gått ned, akkurat som for den øvrige norske befolkninga. Når det gjelder de eldre med pakistansk bakgrunn, var det flere som var gift som unge. Anja Bredal  

- Men hva er da bedre tiltak mot tvangsekteskap?  

- Det kan være lurt å lese utredninga til Anja Bredal, Tvangsekteskap i hjelpeapparatet. Hun mener bl.a. at staten må ta over arbeidet med å drive informasjon om tvangsekteskap og skaffe seg kompetanse på veiledning, at det må lages et opplegg for samarbeid mellom kommunene og bedre hjelp til jentene det gjelder. Det vil kanskje hindre dem en vil forsvare i å reise til utlandet for å gifte seg. Sverige har brukt over 200 millioner kroner på å bekjempe tvangsekteskap, og Sverige har verken aldersgrense eller krav til tilknytning for familiegjenforening. Den danske aldersgrensa har fungert først og fremst som bekjempelse av innvandring.