akp.no

AFP

Fagbevegelsen må våkne!

akp.no nr 2, 2007


Det blir politiske streiker og aksjoner i mai, sannsynligvis den 10. Fagforeninger og klubber vil forsvare folketrygda og AFP mot Stortingets angrep. Verkstedklubben ved Aker Verdal har starta aksjonen «Forsvar AFP». Her er stoff fra nettstedet www.forsvarafp.no.

Tidligpensjon  
Faktisk avgangsmønster  
Levealderjustering  
Stortingets pensjonsforlik