akp.no

Det er farlig å vende
tilbake til Afghanistan

Beret Werner intervjuer Zahir Athari

akp.no nr 7, 2006

Du kan gjøre noe! Det finnes et støttenettverk. Se Støttenettverket for afghanske flyktninger:
www.sultestreiken.net


Det er to måneder siden sultestreiken til de afghanske flyktningene ble avslutta. Det har blitt stille rundt afghanerne i Norge, mens urolighetene i Afghanistan fortsetter. akp.no har snakka med Zahir Athari, talsperson for de sultestreikende.

- Hvordan går det med dem som sultestreika?

- Etter at sultestreiken ble avslutta, dro de sultestreikende tilbake til sine steder. Utlendingsdirektoratet (UDI) har vært spesielt hard mot dem som sultestreika, de ble kasta ut av mottakene, og de får heller ingen penger lenger. Det er vanskelig å holde kontakt med alle sammen; de fleste har måttet finne seg et sted å være på egen hånd, hos venner for eksempel.

Løftebrudd

Sultestreiken ble avslutta etter at regjeringa lovet at alle skulle få behandla sakene sine på nytt og at ingen som ikke har nettverk i Kabul, skulle bli sendt tilbake i år. Disse løftene ble brutt allerede etter to dager, da to flyktninger ble tvangsreturnert til Kabul. Deportasjonene har fortsatt. Både Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) og Amnesty International Norge har kritisert regjeringa.

Å tvangsreturnere flyktninger til et annet sted i landet enn hvor personen kommer fra, fordi det er for utrygt på hjemstedet, skaper internflukt. Jon Peder Egenæs i Amnesty sa til Aftenposten 2. juli: "Bruken av internflukt er en tvilsom praksis. Vi aksepterer at det er utrygt for asylsøkeren å reise hjem. Samtidig sier vi at vi ikke vil gi beskyttelse."

Norge følger ikke FN

- Hva sier FN?

- FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, slår fast at asylsøkere bør ha "effective links" i Kabul for å bli sendt tilbake. Hvordan "effective links" skal oversettes til norsk, har det vært strid om. Mens Noas mener det betyr "nært nettverk" som kan skaffe tak over hodet og sette mat på bordet, bruker norske myndigheter ordet "tilknytning". UNHCR sier at "nært nettverk" er den riktige oversettelsen.

Norske myndigheter følger ikke FNs anbefalinger, noe direktør Terje Sjeggestad i Utlendingsnemnda (UNE) sa rett ut til Dagsavisen 12. juli: "FN går lengre enn oss når det gjelder tilknytning til Kabul. Norske avslag har ikke vært betinget av at de som returneres til Kabul har hatt tilknytning til Kabul. Likevel har vi sagt at det av kapasitetsmessige grunner ikke vil bli aktuelt å sende ut afghanere uten slik tilknytning tvangsmessig i år."

- Men det har de gjort?

- Ja. Rune Berglund Steen i Noas mener at Sjeggestad allerede har brutt med dette løftet for minst to av afghanerne som er sendt ut. Noas sier at de etter alt å dømme ikke hadde noe nettverk i Kabul. De som er tvangsreturnert, risikerer nå å havne på gata. Noas sitter på samme informasjon som UNE. Men selv om Noas stadfester at de ikke har nettverk i Kabul, bryr ikke UNE seg om det.

Ingen er trygge

- Hvor viktig er det å ha et fungerende nettverk for å kunne overleve i Afghanistan?

- Dette er bare en unnskyldning fra regjeringa. Er du flyktning, er det fordi du er i fare. Det er ingen som er trygge i Kabul. Har du en fjern slektning, en onkel eller en fetter, som ikke klarer å finne jobb eller mat til seg selv og sin nære familie en gang, hvor mye kan de gjøre for deg da? Det er millioner av arbeidsledige, hvordan skal familien hjelpe deg? Selv om du har en mor eller far, blir du bare en ekstra byrde, enda en munn å mette.

Hvem skal gjøre folk trygge?

- Regjeringa sier at det er trygt å returnere til Kabul. Hvorfor er du uenig?

- Er det trygt når de hver dag trenger å sende flere soldater til Afghanistan? Å si at det er trygt i Kabul og ikke i resten av landet, er umulig. Det er ikke mulig å dele opp et land på den måten. Det er vanskelig å bevise at Kabul ikke er trygt, men Kabul er sentrum i Afghanistan og derfor er det farlig, alle fraksjoner ønsker å komme seg dit.

Om du bodde i Kabul for ti år siden, er det ikke den samme byen i dag. Kabul fra for ti år siden har blitt ødelagt, det har vært krig der, det eksisterer ikke lenger. Hvordan kan de da ha "a link for life"? Den norske regjeringa sier at det skal sørge for at folk er trygge. Men spør dem hvem det er som skal sørge for at folk er trygge, hvem er menneskene som skal følge opp folk som blir sendt tilbake?

- Hva har skjedd med dem som har blitt sendt tilbake?

- Det er vanskelig å si, fordi vi mista kontakten ganske fort etter at de kom til Kabul. Jeg har hatt kontakt med en av dem, han var med på sultestreiken, og nå prøver han å komme seg ut av landet igjen. Jeg vet ikke hvordan han har det eller hvor han er nå. Men jeg vet at han er veldig redd.

Det er krig!

- Afghanistan har vært prega av krig de siste 30 åra. En hel generasjon har vokst opp i krig. Hvordan har dette prega dere?

- Det var krig da jeg ble født, og det er krig ennå. Afghanistan er okkupert for andre gang. Det er vanskelig å vokse opp under slike forhold. I Norge går barn i barnehagen, leker, får utdanning og kjærester. Jeg har måttet flykte fra by til by og fra land til land og har gjort dette i mange år. Og enda har jeg ikke klart å finne et sted hvor jeg kan være trygg og hvor jeg kan leve. Hvorfor er det så vanskelig å forstå at det er utrygt i Afghanistan? Noen ganger klarer man å løse kompliserte problemer, men man klarer ikke å forstå at det er krig. Hvorfor er det så vanskelig å se? Norge har sendt soldater og krigsfly, er ikke dette krig?

Det er viktig å få folk i Norge til å forstå dette. Men det er vanskelig, fordi den norske regjeringa bombarderer folk med at det er trygt i Afghanistan. Men gjennom sultestreiken har folk blitt i tvil. Hvorfor sultestreike når det er trygt å vende tilbake? Det har blitt vanskeligere for regjeringa å sende folk tilbake.

Jeg vil spørre den norske regjeringa: Hvor mye krig må det være hver dag før man kan si at det ikke er trygt? Hvor mange mennseker trenger å blir drept, hvor mange hus må bli ødelagt?

Hvordan kan folk tro at bomber kan skape demokrati? Hvis en bombe skulle eksplodere midt i Oslo sentrum, ville denne bringe glede og lykke? Hvis ikke - hvorfor skulle den bringe glede og lykke i Afghanistan?


Kulturopprop

Se www.ladembli.no. Her er noen smakebiter:

"Hva hadde du følt om du hadde flyktet gjennom halve verden, og til slutt endte opp i et lite, fjernt land som mente du ikke hadde grunn til å flykte?" Magdi, rapper i Karpe Diem

"Er vi med å lage krig, må vi også støtte de som blir rammet av den." Øystein Greni, musiker og frontfigur i BigBang

"Til regjeringen: Det er ingen skam å snu. Av og til er det det modigste og klokeste. La av og til bli nå." Bibbi Børresen, forfatter