akp.no

Kvinner på tvers

av Turid Kjernlie

akp.no nr 7, 2006


Lørdag 23. og søndag 24. september inviterer 22 kvinnepolitiske organisasjoner og fagforeninger for 13. gang til konferansen Kvinner på tvers i Folkets hus i Oslo. akp.no har fått Siri Jensen, koordinator for arbeidsgruppa, til å fortelle litt om det som tas opp i løpet av helga.

Hva skjer i arbeidslivet?

Dette er den røde tråden i lørdagens program. Hva betyr konkurranseutsetting, nedskjæringer og privatisering for hver enkelt av oss? Mange kvinner vil fortelle om erfaringer fra arbeidsplassen sin. Om skjemaveldet som brer om seg, om hvordan alle skal gjøre mer på kortere tid, om hvordan det som er viktig ikke er kvalitet, men kvantitet. De verste historiene er ikke unntak, men et mønster.

Samvittighet

Sosialantropologen Hallvard Vike, redaktør av boka Maktens samvittighet, tar opp hvordan ansvaret mer og mer skyves nedover i systemet. Når det viser seg at det er større behov for en tjeneste enn det er kapasitet til, skyver politikerne ansvaret nedover.

Det blir kvinner i omsorgssektoren som må prioritere, når det ikke er ressurser nok til å dekke behovene. Det blir ofte en stor lojalitetskonflikt. Mange strekker seg og strekker seg for å prøve å bøte på gapet mellom ressurser og behov - og de føler seg maktesløse. Men klarer vi å se at dette ikke er den enkelte arbeidstaker sitt personlige problem, men en ansvarsfraskrivelse fra toppen, er det mulig å omforme maktesløsheten hver og en føler, til en kraft i kampen for å få ressurser som er i samsvar med behovene.

Sant og "sant"

Det er nødvendig å sette kritisk søkelys på en del økonomiske "sannheter". For eksempel at offentlig sektor bruker for mye penger, eller at firmaer må sette bort deler av virksomheten (outsourcing). Skal vi klare å slåss mot slike "sannheter", som "alle" er enig om, må vi få mer kunnskap om hvorfor det er feil. Ragnhild Astad fra Radikalt økonominettverk vil gi deltakerne slik kunnskap.

Seks timer!

Søndag er det hovedfokus på sekstimersdagen, likelønn og økonomisk sjølstendighet. For å frigjøre oss fra "det går ikke"-tanken prøves en ny form for diskusjon - på godt norsk kalt «backcasting».

Kvinner på tvers har utfordra teatergruppa Opplysningskontoret til å lage en visjon om et samfunn som har innført sekstimersdagen. Problemstillinga blir da - vi har sekstimersdagen - hvordan kom vi oss dit?

Bare kom!

Kvinner på tvers er konferansen som passer for kvinner i alle aldre, som passer for fagforeningsaktivister og kvinneaktivister fra hele landet. At kvinner med så forskjellig utgangspunkt og erfaringer møtes og deler tanker med hverandre, gjør Kvinner på tvers til en spennende konferanse, noe som også fører til at mange kommer igjen år etter år. Også menn er hjertelig velkomne!

Mange fagforeninger gir økonomisk støtte til medlemmer som deltar - ta kontakt med fagforeninga di og søk om støtte.

Fullstendig konferanseprogram og praktiske opplysninger finnes på hjemmesida home.no.net/kptvers.