akp.no

Hamas i Norge

av Lars Akerhaug

akp.no nr 6, 2006


Palestinakomiteen i Oslo hadde i juni besøk av Yahya al-Abadsa, parlamentsmedlem for Hamas.

Al-Abadsa besøkte Oslo, Trondheim og Bergen, og han møtte norsk presse, politikere og religiøse ledere. Besøket kom etter at det norske utenriksdepartementet - tross negative reaksjoner fra blant annet USA - valgte å gi ham visum. Et annet medlem av det palestinske parlamentet, al-Bardawil, venter fortsatt.

Anerkjennelse av Israel?

akp.no snakket med al-Abadsa under besøket. Han la vekt på at palestinerne er i en vanskelig situasjon på grunn av presset fra USA, Israel og de europeiske statene. Disse krever at Hamas-regjeringen skal anerkjenne Israel, avstå fra vold og anerkjenne tidligere inngåtte avtaler. Et av de vanskeligste spørsmålene her er om anerkjennelse.

Hamas har tradisjonelt vært klare på at hele Palestina er arabisk og islamsk og ikke kan forhandles bort. Men Hamas-representanter har i senere tid gitt tvetydige signaler. Mens Hamas' kulturminister i Kairo i mars sa utvetydig at den nye regjeringen "ikke anerkjenner og ikke vil anerkjenne Israel", sier al-Abadsa på spørsmål fra akp.no at "vi er klare til å anerkjenne Israel når vi får en palestinsk stat bygd på grensene fra 1967 med Jerusalem som hovedstad. En slik anerkjennelse kan bygge på en langvarig våpenhvile. Men det er Israel som i dag står i veien for en slik fred." Al-Abadsa legger også vekt på at den ulovlige muren viser at Israel ønsker å tilegne seg mer land fra palestinerne.

Overfor norske stortingspolitikere gikk al-Abadsa enda lenger og hevdet at Hamas-charteret ikke lenger gjelder.

Forholdet Fatah - Hamas

Al-Abadsa pekte ut blant annet Mohammed Dahlan, tidligere sikkerhetssjef for de palestinske myndighetene i Gaza da Fatah hadde makten, som ansvarlig for uroen i Palestina. "Dette er ikke en konflikt mellom Fatah og Hamas, men mellom palestinerne og enkelte unasjonale elementer med interesse av å samarbeide med Israel." Dahlan har hatt monopol på import av gass til Gazastripen og gjort store penger på dette.

Samtidig rettet al-Abadsa harde anklager mot president Abbas' forsøk på å tvinge fram en folkeavstemning om anerkjennelse av Israel. "Forslaget er et politisk kuppforsøk," sa han.

Samarbeid med venstresiden

Hamas-representanten var tydelig på at bevegelsen ønsker et samarbeid med venstresiden i Europa. "Vi tror vi kan finne sammen om felles standpunkt og respektere hverandres forskjeller." Samtidig understreket han også at samarbeidet med venstresiden i Palestina er godt. "Det er de som står oss nærmest i de viktige politiske spørsmålene."

Nylig har også den største venstregruppen i Palestina, Folkefronten for frigjøring av Palestina, og Hamas blitt enige om en avtale som gjør det mulig at Folkefronten blir en del av den palestinske regjeringen.