akp.no

Venezuela

Ressurser under nasjonal kontroll

av Olaf Sieraalta Svorstøl

akp.no nr 5, 2006


Mange i Europa er positivt opptatt av den bolivarianske revolusjonen i Venezuela. Myndighetene kanaliserer store ressurser til utdanning og helsearbeid. Nå satses det på en bærekraftig utvikling av økonomien.

Formelt ble oljeindustrien nasjonalisert i siste halvdel av 1970-åra. Men i 1990-åra var det en snikende privatisering i gang, der private utenlandske oljefirmaer fikk konsesjoner på svært gode vilkår. De fikk nesten ingen skatt. De solgte olja til statsselskapet PDVSA for over 20 dollar fatet, mens produksjonskostnadene var omkring 4 dollar.

Dette ble endra gjennom et vedtak i nasjonalforsamlinga 30. mars i 2006. Nå må alle utenlandske selskaper være såkalte Joint Companies, der PDVSA har tre av fem styrerepresentanter, der fortjenesten er 60 prosent til PDVSA og 40 prosent til selskapet, og skattedelen er gått opp fra 16,66 prosent til godt over 20 prosent.

Nå vil all oljeproduksjon og planlegging i Venezuela være styrt av nasjonale interesser. De utenlandske selskapene som ikke aksepterer dette, må slutte. Dette kalles for gjenerobringa av den nasjonale suvereniteten i oljeindustrien, og har økonomisk betydd at Venezuela får 2 milliarder dollar ekstra i inntekter årlig.

Vannkraft

For å få en bærekraftig utvikling som ikke bare er avhengig av oljeinntektene, må en bygge ut infrastruktur. Vannkraft er viktig også i Venezuela. Med en investering på 2,5 milliarder dollar har blant annet kraftverket Carauchi fått en produksjonskapasitet som kan dekke 12 prosent av landets elektrisitetsbehov. Dette er en god investering både miljømessig og økonomisk. Det spares olje for 1,5 milliarder dollar per år. Flere andre vannkraftverk er under bygging.

Jordbruksreform

Det er satt i gang en jordbruksreform der 200.000 familier skal få jord å dyrke, i hovedsak gjennom kooperativer. I år vil 1,5 millioner hektar jord bli gjort i stand. En regner med å øke matproduksjonen i landet med 35 prosent fra 2005 på grunn av satsinga.

Kooperativene vil få støtte fra bankene etter at myndighetene har pålagt bankene å gi jordbrukskreditt i samarbeid med staten. Det satses også på veier.

Kooperativsystemet får stor støtte. I jordbruk, småindustri og tjenesteytende næringer dannes det kooperativer for å skape arbeidsplasser og gi folk arbeidserfaring. I år planlegges det opprettelse av 125 000 nye kooperativer slik at antallet i slutten av 2006 vil ligge på 240.000.

Kommunikasjonssystemet i de store byene utvides sterkt. Foruten videreutviklinga av t-banenettet i hovedstaden Caracas, bygges det i dag t-baner i Maracaibo, Valencia, Barquisimeto og Los Teques.

Alt i alt viser dette at den bolivarianske revolusjonen, ved siden av massiv satsing i helse- og utdanningssektoren, også satser på å sikre landets ressurser.