akp.no

Forsida

Afghanere sultestreiker
mot deportasjon

akp.no nr 5, 2006


Fredag 26. mai starta afghanere en sultestreik i Oslo. De protesterer mot den norske regjeringas aktuelle planer om å tvangshjemsende de afghanske flyktningene mot deres vilje.

Ressurs- og integrasjonssenter for afghanske flyktninger i Norge har sendt ut ei pressemelding retta til statsråd Bjarne Håkon Hanssen, der det blant annet står:

Vi har vært isolerte lenge under elendige kår i mange år, vi har måttet bryte med vår rett til skolegang og et normalt liv i asylmottakene. Det negative svaret fra UDI har plaget oss, psykisk og fysisk, som et damoklessverd. Våre livskår er verre enn for fanger fordi de vet hvorfor og hvor lenge de skal sone, mens vi ikke vet hvor lenge vi må leve med en uviss framtid. Nå som dere har vedtatt å utlevere oss til krigsherrene med blodige hender, er vår fortvilelse større enn noensinne.

Vi som reiste langt bort fra krigsherrene og måtte tåle livsfarlige og umenneskelige forhold under reisen og ydmykelser på asylmottakene, vi holdt ut alt dette for å leve i sikkerhet og for å unnslippe fare. Vi våget aldri å reise tilbake til Afghanistan.

Dere vet godt at det er såpass mye usikkerhet og krig i Afghanistan at de fredsbevarende styrker ikke en gang er i stand til å sørge for sin egen sikkerhet. Regjeringen i Afghanistan, inkludert parlamentet som ble skapt etter en skinnvalg, består av krigsforbrytere og narkotikasmuglere. Deres kriminelle fortid er velkjent. Karzai har ikke reell makt, han overlever bare takket være utenlandske livvakter. Dere vet godt at det ikke finnes ytringsfrihet og rett til å tenke annerledes enn sharialoven. Retten til å leve individualistisk og retten til å bruke politiske organer er fortsatt grunnlovsstridig. Kommunister og ateister er bannlyste i grunnloven! Dere vet godt om kvinners elendige livssituasjon. (...)

Vi vil aldri gå døden i møte med åpne øyne.

Vi krever:

Dere vet at det finnes mange mennesker med våken samvittighet som kan høre vår felles røst.

Dere må skrinlegge deportasjonsplanene som går på bekostning av våre liv og våre sikkerhet!