akp.no

Tariffoppgjøret og skolene

Lærere, stem nei!

av Jorun Gulbrandsen

akp.no nr 5, 2006


Kommunenes sentralforbund, KS, hadde ett viktig mål: Å fjerne lærernes sentrale avtale om arbeidstida. Motstanden blant lærerne er svært stor. KS har vunnet det prinsipielle, nemlig retninga. Utdanningsforbundet har fått satt inn bremseklosser i fire år.

Tilsynelatende ser avtalen ikke totalt ille ut, for den sier at arbeidsgiveren ikke kan bruke styringsretten, – det skal gjøres lokale avtaler der partene er enige. Men for det første er målet med avtalen at det skal gjøres lokale avtaler. Det er KS sitt krav, ikke lærernes. For det andre, når du er avhengig av sjefen for å få jobb, er det ikke vanskelig for en arbeidstaker å bli "enig" i sjefens ønsker. Dette maktforholdet ville ikke virke om arbeidsgiveren var nødt til å følge en sentral avtale, der det var likt for alle. For det tredje skal uenigheter behandles i ei sentral nemnd - som skal jobbe ut fra avtalen om at det skal være lokale avtaler.

Hva saka gjelder

"Avtalen skal gjøre det mulig å vurdere forholdet mellom tid til undervisning og tid til andre oppgaver ut fra en vurdering av byrdefullhet knyttet til undervisningen." (Sitat fra forhandlingsprotokollen.) Oversatt til norsk betyr det at rektor skal kunne si: Du jobber 25 timer i uka i klasserommet nå, og resten av den avtalte arbeidstida di driver du med for- og etterarbeid, kontakt med foreldre og elever, samarbeid med lærere osv. Men han der har ikke så "byrdefulle fag", så han kan undervise i 28 timer i klasserommet.

Det er slik KS kan spare virkelig mye penger.

Streikerett farvel?

Hva betyr det at avgjørelsene om undervisningspersonalets arbeidstid skal tas av ei nemnd, og ikke avtales mellom fagforening og arbeidskjøperforening?

Kommer lærerne til å miste streikeretten i ei sak så viktig som arbeidstida? Fagforeningsknusing?

Nedtrapping av sentral avtale

Det første året skal den nåværende sentrale avtalen gjelde, hvis ikke annet er avtalt.

Det siste året skal det lages lokale avtaler, og de kan fravike den sentrale. "Siste året - 2009/2010 - skal det gjøres avtaler lokalt. Disse kan være helt eller delvis lik den sentrale avtalen. Avtalen innebærer at lokale arbeidsgivere ikke kan bruke styringsretten til å fastsette andre bestemmelser enn de som ligger i den sentrale avtalen. En eventuell uenighet lokalt avgjøres av de sentrale parter. Blir ikke disse enige, avgjøres uenigheten av en fast nemnd opprettet for dette formålet. Arbeidsgiver kan ikke bruke sin styringsrett."

Om fire år vil det finnes flere hundre avtaler, noen bra og noen dårlige. Vil de som har fått en bedre avtale, slåss for å få tilbake den sentrale? Vil det i det hele tatt være mulig å få tilbake noe så omfattende når det først er mista? Kampen om en sentral avtale står nå, ikke om fire år.

Lærerne ble trua med å miste alt. Og få tre ukers lengre skoleår. Når dette ikke har skjedd, er det lett å stemme ja til resten i rein lettelse. Men en skal ikke godta pest fordi en slapp kolera.

Så stem nei mens du kan!