akp.no

RVs landsmøte

John Fredriksen er en snylter ...

akp.no nr 5, 2006


Torstein Dahles tale

John Fredriksen er en snylter

Rød Valgallianse hadde landsmøte 12.-14. mai. I landsmøtetalen sin kommenterte leder Torstein Dahle skipsreder John Fredriksen, som har valgt å bli kypriotisk statsborger. Han må nemlig betale så forferdelig mye i skatt ... Dahle sa blant annet:

Viktig for etableringen av formuen til Fredriksen var at han gamblet med sjøfolkenes liv, da han leide inn tankbåter for å frakte olje ut av Iran under den store krigen mellom Irak og Iran midt på åttitallet. Han var rett og slett en krigsprofitør, og stambordet hans på Theatercaféen ble kalt for Kharg Island, etter den iranske oljehavnen.

Døtrene hans har fått sin skolegang på samfunnets regning her i Norge, han og familien hans kjører rundt på norske veier, familien får norske helsetjenester, de nyter godt av den norske samfunnsmessige infrastrukturen, men i motsetning til oss andre, betaler han ikke regningen. Han er rett og slett en snylter - først og fremst selvsagt på de sjøfolkene som tjener inn milliardene for ham, men også på det norske samfunnet. (...)

Men hovedproblemet er arveavgiften. "Fredriksen blir kypriot - døtrene sparer milliarder," skrev VG. I utgangspunktet skulle 40 milliarder i formue tilsi 7 milliarder i arveavgift. Skatteadvokatene antas å kunne klare å krympe dette kraftig - men likevel vil arveavgiften til Norge bli i milliardklassen. Frps Siv Jensen har skrevet brev til ham for å spørre hva vi kan gjøre for å få ham hjem hit.

Stakkar, det er synd på ham. Milliarder i arveavgift. Er det rart at han stikker?

To måneders inntekt

Hva er realiteten? De siste årene har han tjent ca en milliard i måneden. Arveavgiften er et par måneders inntekt for ham. Den formuen på 40 milliarder som han har bygd opp skattefritt - hva tilsvarer egentlig den?

Jo, den tilsvarer det som 4.800 norske hjelpepleiere tjener alt i alt gjennom et helt liv – i slitsomt arbeid med ansvar for andre menneskers liv og helse. Forskjellen er bare at når disse 4.800 hjelpepleierne har jobbet i 40 år hver, så har de alt i alt betalt nesten 13 milliarder i skatt! (...)

Hvordan kan noen i det hele tatt stille spørsmålstegn ved at Norge er et klassesamfunn? Og at den norske staten er en klassestat?

[Heile talen er her: http://www.rv.no/polemikk_3058.nml]


RVs nye ledelse

RV har valgt ny ledelse. Arbeidsutvalget består nå av:

[Heile ledelsen: http://www.rv.no/info_ledelsen.nml]


Uttalelser fra RVs landsmøte

Nei til fotballprostitusjon

Rød Valgallianse (RV) oppfordrer alle norske fotballklubber til offisielt å ta avstand fra den seksuelle utnyttingen av kvinner i forbindelse med fotball-VM 2006.

FIFA-komiteen og dens president må vise sosialt ansvar og avvise koblingen mellom fotball og sexhandel, og de oppfordres også til å protestere mot den seksuelle utnyttelsen av kvinner ved å appellere til den tyske regjeringen og kansler Angela Merkel, det tyske fotballforbundet og dets president, Gerhard Mayer-Vorfelder.

RV oppfordrer den tyske regjeringen og dens kansler Angela Merkel, den tyske fotballføderasjonen til å stoppe handelen av kvinner for prostitusjonsformål og fordømme den etterspørselen som skaper prostitusjon. RV slutter seg til, og oppfordrer alle til å undertegne, Coalition Against the Trafficking in Womens underskriftskampanje mot denne offentlige framvisningen av handel med kvinner: http://catwepetition.ouvaton.org/php/index.php

Ja til døgnåpne barnehager!

RV ser svært positivt på at flere og flere kommuner vil tilby kveldsåpne barnehager til sine innbyggere. Landsmøtet i RV krever nå at døgnåpne barnehager skal være et tilbud i alle norske kommuner.

Bakgrunnen for dette kravet er at stadig flere foreldre etterlyser tilbudet, ikke minst aleneforeldre. Faktisk bor 25 prosent av alle barn sammen med kun den ene av foreldrene sine. Dette medfører at stadig flere har behov for tilsyn på andre tider av døgnet enn før. Det gjelder ikke minst sykepleiere og andre skiftarbeidere. Det har i det siste kommet fram flere eksempler på mennesker som har sett seg nødt til å slutte i inntektsgivende arbeid for å være hjemme med barn pga av manglende tilbud på tider av døgnet hvor behovet er der til tross for manglende tilbud. Dette er en uholdbar situasjon og fører mange, spesielt eneforsørgerfamilier ut i fattigdom som kunne vært unngått dersom det offentlige hadde stilt opp med tilbud om barnehage også på kvelds- og nattestid. (...)

RV krever at:

Kriminaliser horekundene nå!

I flere og flere medieoppslag den siste tiden uttaler bakmenn og halliker at Norge er et attraktivt land å selge kvinner i. Mennene forteller at det er to

hovedgrunner til at Norge er gunstig for menneskehandel; for det første finnes det mange og pengesterke horekunder her. For det andre er det lovlig for horekunder å kjøpe prostituerte. Norge betegnes som et land med "høy fortjeneste og lav risiko" for bakmenn som vil tjene store penger på prostitusjon.

Dette viser at strategien til regjeringen og Pro-senteret om å ta bakmennene og hallikene, og ellers ha et legalisert prostitusjonsmarked har spilt fallitt. Nå er det på høy tid å gjennomføre kvinnebevegelsens krav: kriminaliser horekundene!

Horekundene blir altfor ofte glemt i prostitusjonsdebatten, som helst fokuserer på kvinnene og bakmennene. Dette til tross for at horekundene utgjør den absolutt største gruppen i prostitusjonskabalen: for hver prostituerte kvinne finnes det ca. 50 sexkjøpende menn. Selve grunnlaget for at det er attraktivt og lønnsomt for bakmenn å trafikkere inn kvinner fra Afrika, Asia og Øst-Europa til prostitusjon i Norge er at det finnes tusenvis av norske menn som er villige til å kjøpe sex. Det er på tide at disse mennene stilles til ansvar.

Kriminalisering er viktig og riktig. Det vil slå fast at i vårt samfunn ser vi ikke på kvinner som varer som kan selges til andres forlystelse. I tillegg vil det gjøre Norge mindre attraktivt for menneskehandel.

Stadig flere går inn for kriminalisering av horekunder og ser, slik RV har gjort lenge, at dette er det eneste virkemiddelet som vil virke. Nå går også Oslo-politiet inn for kriminalisering, en svært positiv melding dagen før RVs landsmøte!

RVs landmøte krever at regjeringen snarest må legge fram en lov som kriminaliserer horekunder!

[Flere uttalelser fra landsmøtet: http://www.rv.no/nyheter_pressemelding.nml]