akp.no

Forsida

Stans boikotten av Palestina

akp.no nr 5, 2006


Den palestinske flyktningministeren fra Hamas, Atef Adwan, besøkte Rød Valgallianses landsmøte i mai. Han ble møtt med stående applaus og oppmuntrende tilrop.

RV-leder Torstein Dahle tok varmt imot representanten fra Hamas og kritiserte den norske regjeringa i harde ordelag for at den ikke vil møte palestinernes lovlig valgte myndigheter, mens den samme regjeringa pleier gode forbindelser med okkupanten Israel. Dahle uttrykte full støtte til det palestinske folkets kamp mot Israles okkupasjon.

Landsmøtet vedtok blant annet: "RV krever at det norske utenriksdepartementet anerkjenner det palestinske folket sitt valg og ikke legger press på det okkuperte folket, men på okkupanten. Motstandskamp er en menneskerett; den fjerde Genevekonvensjonen gir et okkupert folk rett til å kjempe mot okkupanten. For et fritt Palestina, støtt opp om folkeretten!"

Atef Adwan fortalte om den vanskelige situasjonen palestinerne var kommet i på grunn av USA og EUs boikott. Les mer om konsekvensene her.