akp.no

Nepal

Revolusjonen fortsetter

av Johan Petter Andresen

akp.no nr 5, 2006


Når dette skrives, i slutten av mai, er fredsforhandlingene mellom maoistene og regjeringa i Nepal i gang. Maoistene har lagd et veikart som skal ende med valg til en grunnlovgivende forsamling.

De krever:

Dalittene

Innbakt i dette veikartet ligger kravene om at "dalittene", den laveste kasten, som utgjør mer enn 20 prosent av befolkninga, skal ha tilsvarende innflytelse i den nye staten, at de nasjonale minoritetene skal ha autonomi, at kvinnene skal sikres en helt annen innflytelse og bedre rettigheter enn hittil, og at man må sikre en revolusjonær jordreform.

Stormakter

Ledelsen i kongens hær er ennå ikke skifta ut, og den føydale overklassen har fortsatt kontroll over deler av landet. I bakgrunnen jobber USA, EU, India og Kina for å begrense maoistenes innflytelse. Et viktig hjelpemiddel i så måte er u-hjelpa som kanaliseres i tråd med disse landas interesser.

Solidaritet

Samfunnskreftene brytes, og mangt kan skje de nærmeste månedene i Nepal. I denne avgjørende tida er solidaritet med opprøret viktig. Se på baksida av denne avisa hvordan du kan bidra.