akp.no

Rød sommer 06: 5.-9. juli

Solbakken folkehøyskole, Skarnes

akp.no nr 5, 2006


Rød sommer 06 arrangeres av AKP og Oslo RV. Landsmøtet til RV vedtok også å slutte opp om leiren.

Det blir både en tradisjonell og en utradisjonell leir i år. Målet er at vi skal sitte sammen, diskutere, sole oss og more oss. Vi vil la inspirere, politisk og kulturelt, til handling mot kapitalkreftene og for det klasseløse samfunnet.

Det blir sjølsagt barnehage og pionerleir for barn i skolealder, så ta med unga. Vi har fått med oss mange navn, deriblant partilederne Torstein Dahle og Jorun Gulbrandsen, Helle Hagenau, Liv Gulbrandsen, Beth Hartmann, Erling Folkvord, Christin Aamodt, Elling Borgersrud og flere.

Meld dere på - send epost til rodsommer@gmail.com. Eller skriv til Oslo RV, Osterhaus' gate 27, 0183 Oslo og merk konvolutten "Rød sommer". Har dere spørsmål, ring 22 98 90 50 / 60. Se mer detaljert program, priser og tider på http://oslo.rv.no/sommerleir/.

Vel møtt til leir,
hilsenChristin Aamodt og Tina Marine Wikstrøm