akp.no

Irak

Norge er fortsatt okkupant

av Arnljot Ask

akp.no nr 5, 2006


Norge er fortsatt sterkt involvert i Nato-inntoget i Irak. Norsk kapital, med Statoil i spissen, er med på å følge opp den militære okkupasjonen med økonomisk utbyttefest.

De fleste har antakelig inntrykk av at Norge nå er ute av Irak-krigen. De norske offiserene i den grønne sona i Bagdad pakka sammen og dro rundt siste årsskifte. Men Norge deltar militært på en annen måte. Norge starta opplæring av irakiske sikkerhetstjenestefolk ved Nato-basen på Jåttå ved Stavanger i 2004. Norge var det første Nato-landet i Europa som gjorde dette på hjemlig grunn. Fredsbevegelsen protesterte. Denne protesten stilna imidlertid av under oppkjøringa til valgkampen i 2005.

Norge trener soldater

Den nye regjeringa støtter denne treninga av irakiske kollaboratører. Det har vært flere kontingenter på Jåttå som er den europeiske hovedbasen for denne typen aktivitet innafor Nato.

Det norske vertskapet prøver å holde dette utenfor rampelyset, sjøl om Støre under den utenrikspolitiske redegjørelsen i Stortinget i november 2005 slo fast at virksomheten også ville fortsette i 2006. Han markerte da også at Norge ville vurdere støtte til slik opplæringsvirksomhet i regionen (bl.a Tyskland driver opplæringsvirksomhet i naboland til Irak).

Norge vil ha Iraks olje

Våren 2005 hadde Utenriksdepartementet møte med et førtitalls norske bedrifter som ville inn i Irak. Det norske oljeselskap (DNO) var det første utenlandske selskapet som åpna oljevirksomhet inne i Irak. Det var i 2005.

22. mai i år meldte Aftenposten at Statoil står i startgropa for å rykke inn i Irak. De undertegna allerede i oktober avtaler med det irakiske oljedepartementet. Målet er "å etablere Irak som et kjerneområde for Statoils virksomhet med en produksjon på 100.000 fat olje om dagen", ifølge landssjef Kjetil Tungland. Han har sammen med flere allerede etablert seg i Amman i Jordan, hvor de følger opp samarbeidet med den USA-avhengige regjeringa.

Krev Norge ut

Det er på tide at fredsbevegelsen her til lands tar opp igjen protestene mot den norske okkupasjonsstøtta og forberedelsene til ran av det irakiske folkets naturressurser.

Kravet må fortsatt være at Norge skal ut av Irak.

Støtt den irakiske motstandsbevegelsens kamp for et fritt og uavhengig Irak!