akp.no

Palestina uten medisiner

Intervju med Ingrid Hindahl Natvig

akp.no nr 5, 2006


USA og EU driver boikott av Palestinas valgte regjering. Palestina er et okkupert land og hindres av Israel i å utvikle sin økonomi. Landet er derfor totalt avhengig av økonomisk hjelp utenfra. akp.no snakker med Ingrid Hindahl Natvig, leder av Palestinakomiteen i Oslo.

- Hva er konsekvensen for folk flest?

- Palestinerne har det fryktelig vanskelig. Siden nyttår har Israel holdt en blokade av den fattige Gazastripa, og FNs matvarelagre holder på å gå tomme. Når kriser slår til og fattigdommen øker, er det jo de svakeste det først går ut over. FNs matvarehjelp er til de omlag 10.000 fattigste familiene i Gaza. Det er familier uten mannlige hovedforsørgere som skaffer inntekt, hvor kvinnene kjemper for å holde familien med det aller viktigste. Folk selger det de har for å få penger til mat. For eksempel er det tradisjon at kvinner får smykker av gull når de gifter seg. De fattige har allerede solgt sitt. Nå er det middelklassen som kommer med armbåndet og ringen. For et par måneder sia stengte halvparten av bakeriene i Gaza fordi det ikke var nok mel.

- Hva gjør sjukehusene?

- Leger og sjukepleiere får ikke lønn. De jobber likevel. Blokaden av Gaza fører til at det er vanskeligere å få innført livsviktige medisiner for diabetikere, hjerte- og kreftpasienter og andre alvorlig syke.

Etter USAs pipe

- Hva gjør utenriksminister Jonas Gahr Støre?

- I denne situasjonen vil norske myndigheter stoppe budsjettstøtten til de palestinske selvstyremyndighetene, som har 165.000 palestinere på lønningslista. Det er antatt at 25 prosent av befolkninga er helt avhengig av denne inntekten. En lønnstaker i Palestina kan ha forsørgeransvar for opp til 30 personer.

Støre danser etter USAs og Israels pipe. Han kan møte sikkerhetsminister Dichter som er arkitekten bak apartheidmuren og åpent sier at han ønsker å likvidere den palestinske regjeringa. Men Støre kan ikke møte ministre fra den lovlig valgte palestinske regjeringa. Israel dreper sivile hver dag. Her om dagen ble ei mor og fireåringen hennes drept av israelske helikoptre. Det kommer ingen krav om at Israel skal avstå fra vold. Ingen krav, ingen makt.

Norge krever at den palestinske regjeringa skal anerkjenne staten Israel. Men hvilken stat? Hvilke grenser? Okkupert land? FN har klart og tydelig fordømt Israels okkupasjon. Likevel sier den israelske regjeringa at den planlegger å annektere store deler av Vestbredden! Skal Palestina godkjenne okkupasjonen av seg sjøl? Norge har stilt seg ensidig på overmaktas side - mot offeret. Mot det palestinske folket.

- Hva kan gjøres?

- Øk presset. Ta saka opp på møter, også i fagbevegelsen, gjør vedtak, send til regjeringa. Meld dere inn i Palestinakomiteen slik at du styrker arbeidet vårt, og slik at du sjøl får informasjon og muligheter for å gjøre noe aktivt.