akp.no

Vellykka innsamling

Kirurger og sjukepleiere
reiser til Nepal!

akp.no nr 5, 2006


Hans Husum er krigskirurg. I november reiser han sammen med Merete Taksdal til Nepal. Målet er å lære lokale helsearbeidere hvordan de kan redusere dødelighet ved skader. Modellen er utvikla av Tromsø mineskadesenter, som har femten års erfaring i Burma, Kambodsja, Nord-Irak og Afghanistan. Det er mulig å redusere dødeligheten fra 40 til 10 prosent, også der sjukehuset ligger dagevis unna.

Husum og Taksdal kan reise fordi Helselag til Nepal har samla inn over 65.000 kroner. Hans Husum har sendt et brev som vi sakser fra:

"Allerede for to år sia blei jeg kontakta av sjefskirurgen i Internasjonale Røde Kors (ICRC) i Geneve, Chris Giannou. Chris var fortvila over situasjonen på landsbygda i Nepal. Han fortalte at bønder som kom inn til bysjukehusa etter å ha blitt skadd i helikopterangrep mot landsbyer, blei henta av hæren inne på sjukehusa, torturert og drept. Fordi de angivelig var "maoister". Følgelig tør verken opprørsbevegelsen eller sivile ta sine skadde inn til byene. De må bære dem over grensa til India, en ukeslang transport der altfor mange dør på veien. Landsbygda blør, sa Chris, men han kunne ikke sjøl sette opp hjelpeprogram, fordi ICRC er vedtektsmessig bindi av å ha aksept fra begge parter i en konflikt. Og slik godkjenning ville ikke regimet i Katmandu gi.

Nå har jeg vært på to studieturer i området - seinest i februar - og kan bekrefte at Chris har rett. Landsbygda blør. Verre er det at Katmandu-regimet i mange år har latt helsestell og vanningsanlegg på landsbygda forvitre. Konsekvensen er sult, oppblomstring av endemiske sjukdommer og økende mødredødelighet. Altså en langsiktig utpiningskrig." (...) "Opprøret i Nepal er ei bondereisning der folk har bestemt seg for å ta et minimum av rettigheter som godseierne i generasjoner har nekta dem. Vår erklærte humanisme blir lite verd hvis "maosime" eller "islam" skal være grunn nok til å avstå fra å hjelpe dem." (...) "Det betyr at vi om fire uker starter første trinn i et program som det tar 2-3 år å gjennomføre. Men som ender opp med at nepaleserne klarer brasene sjøl."

Helselag for Nepal er oppretta for å finansiere slik opplæring. På bare to måneder er det samla inn over 65.000 kroner. Det betyr at første trinn er finansiert, og kirurgene kan reise på første oppdrag. Men de ønsker å fortsette. Det trengs derfor mer penger.


For å hjelpe helselaga med finansiering er medlemsorganisasjonen Helselag til Nepal stifta. Støtt opp om arbeidet ved å sende penger til konto 6045 09 15745. Det er mulig å gi månedlige bidrag. Send ebrev til Johan Petter Andresen, jpandres@broadpark.no. Det trengs penger raskt! For medlemskap i Helselagskomiteen, send 150 kroner til 6045 05 45743. Se informasjon på helselagtilnepal.no.


Les mer: Nepal i dag - folkekrig for demokrati og jordreform

I november 2005 besøkte Johan Petter Andresen Nepal. Som første nordmann var han invitert av CPN(m) til å besøke frigjøringsbevegelsens baseområde. I etterkant har han skrevet bok. Den koster 75 kroner pluss porto (50 for skoleelever), og er rikt illustrert med bilder fra oppholdet. For bestilling, gå hit.