akp.no

Tariffoppgjøret

Offentlig sektor: - Våg å kjempe!

Tormod Jarsve intervjua av Johan Petter Andresen

akp.no nr 4, 2006


Tormod Jarsve, leder for Fagforbundet i Akershus, vil at forbundet skal kreve det LO-ledelsen lova på LO-kongressen, - ei varig sikring av AFP. Da må forhandlingsledelsen kreve et annet brev enn det Jens Stoltenberg nylig sendte LO og NHO.

- Brevet fra Stoltenberg om AFP som ble anbefalt av forhandlingsledelsen i Fellesforbundet, holder ikke. Det varsler ikke ei videreføring av AFP, den varsler ordningas død. AFP skal slaktes i 2010.

- Jeg oppfordrer folk til å lese brevet. Der står det for eksempel: "Samtidig må en tilpasset AFP-modell understøtte de målene som er satt for et nytt pensjonssystem, bl.a. slik at samlet årlig pensjon fra folketrygden og andre ordninger øker ved å fortsette i arbeid etter fylte 62 år." Når dette innføres fra 2010, vil det innebære det motsatte av dagens AFP, der man ikke blir straffa for å gå av tidlig. Dette kan vi bare ikke godta.

- Står og faller tariffoppgjøret på AFP?

- Det er flere kampsaker. Det har vært en brei demokratisk bevegelse i forbundet, og det er liten tvil om at ved siden av AFP er lønn og arbeidstid de mest sentrale sakene. Forbundet har blant annet krevd ei minstelønn på 260.000 kroner for arbeidere i full stilling med full opptjening etter gjeldende ansiennitetsbestemmelser (vanligvis 10 års ansiennitet). Et annet krav er innføring av ei garantiordning for lavtlønte med full opptjening, som sikrer ei lønn tilsvarende 85 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

- På Verkstedoverenskomsten har Fellesforbundet anbefalt 1,50 for dem uten lokal forhandlingsrett. Er det omtrent der du tror smertegrensen går for dere?

- 3.000 kroner mer i året er alt for lite. Medlemmene forventer atskillig mer. Fagforbundet er et kvinnerikt forbund med mange lavlønte. De siste åra har lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økt, og kommunalt ansatte har en tendens til å bli hengende etter industriarbeiderne i privat sektor.

- Så hva er løsninga?

- Forbundet stiller nå krav om lavtlønnsgaranti slik jeg nevnte i sted. Dette er svært rimelige krav. Jeg mener, har man ikke krav på at lønna i ei heltidsstilling er såpass høy at det går an å leve av den? 260.000 for en arbeider med full ansiennitet er ikke til å bli feit av.

- Hva er viktigst på arbeidstid?

- For det første at motparten skriver under på at de vil samarbeide om forsøksordninger med sekstimersdagen. Det andre spørsmålet er likestilling av helkontinuerlig skift og tredelt turnus. Altså at turnus- og skiftarbeidere skal behandles likt.

- Men tror du forbundsledelsen vil våge å sette makt bak krava?

- Det får vi se. Det som i hvert fall er sikkert, er at medlemmene er konsoliderte og klare for en kamp.

- Men når leda forbundsledelsen medlemmene ut i en kamp sist?

- Det begynner å bli en stund siden, jeg greier faktisk ikke å huske når det var. Men det er positiv stemning blant medlemmene. Nå må vi våge å kjempe og våge å vinne.